What The Frogs Eye Tells The Frogs Brain

What are the consequences of this work? Fundamentally, it shows that the eye speaks to the brain in a language already highly organized and interpreted, instead of transmitting some more or less accurate copy of the distribution of light on the receptors. As a crude analogy, suppose we have a ...

| PŘEKLAD

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 2 Jul 2015, 12:40 | maturanovská neurobiologie  


Author: Lettvin, Jy


Co žabí oko říká žabímu mozku

Jaké jsou důsledky této práce? Podstatné je, že ukazuje, že oko mluví do mozku v jazyce již velmi organizovaně a interpretovaně, místo přenášení více či méně přesných kopii rozložení světla na receptory, jako část analogie, předpokládejme, že má člověk pozorovat mraky a vykazovat je jako meteorologická stanice. Pokud se používá ...

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 23 Apr 2014, 10:44 | 1 comment | 1 review | maturanovská neurobiologie