Maturana Across the Disciplines

Humberto Maturana has generated a coherent and extensive explicatory matrix that encompasses his research in neurophysiology, cognition, language, emotion, and love. Can we formulate a map of Maturana’s work in a manner that is consistent with the systemic matrix it represents and that serves as an aid for understanding Maturana’s ...

| univie

by Bunnell, Pille | 1 Aug 2017, 13:05 | maturanovská neurobiologie  


The Logic of Maturana’s Biology

Maturana’s work is not easy to follow. Correct and full understanding of his work has still to be achieved in spite of its importance. The objective of this paper is to investigate the core logic penetrating Maturana’s wide-ranging work and to place his work in the history of western thought.

| univie

by Imoto, Seichi | 1 Aug 2017, 12:04 | maturanovská neurobiologie  


The Bioethical Dimension od Maturana's Thought

Introduced in 1970, bioethics is now more and more commonly used since it applies to a variety of concepts belonging to traditional Western thought. Just like other dualisms that are typical of traditional Western thought (e.g., mind/body, subject/object, philosophy/science), bioethics is developing in areas that are mostly isolated from each ...

| univie

by Mascolo, Rossella | 31 Jul 2017, 11:23 | maturanovská neurobiologie  


Uvedenie niektorých myšlienok Humberto Maturany

V posledných rokoch práca Humberto Maturany, výskumného biológa a neurofyziológa z univerzity v Santiagu de Chile, prešla do popredia rozhovorov vedených medzi mnohými známymi rodinnými terapeutmi. Tento článok zoznamuje čitateľa s niektorými z jeho pôvodných myšlienok a poukazuje na ich prepojenie s rodinnou terapiou pomocou väzieb medzi ňou a niektorými teoretickými východiskami ...

by Layland, Maureen L. | 15 Jul 2015, 12:05 | maturanovská neurobiologie   biologický základ sociálních věd  


What The Frogs Eye Tells The Frogs Brain

What are the consequences of this work? Fundamentally, it shows that the eye speaks to the brain in a language already highly organized and interpreted, instead of transmitting some more or less accurate copy of the distribution of light on the receptors. As a crude analogy, suppose we have a ...

| PŘEKLAD

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 2 Jul 2015, 12:40 | maturanovská neurobiologie  


Krása myšlení: přepis části televizního rozhovoru

Pokud nás někdo pozval, abychom opustili tenhle svět jistoty, svět nepopiratelného chápání, a abychom se ještě postavili proti pokušení jistoty, pak to byl Humberto Maturana, biolog, myslitel, muž s neobyčejným zájmem od dětství, začal od emocí, dostal se k vědeckému myšlení a od vědeckého myšlení ho cesta vedla zpět k ...

by Maturana, Humberto ; Warnkne, Christian | 23 Apr 2014, 10:59 | biologie   interview   maturanovská neurobiologie  


Co žabí oko říká žabímu mozku

Jaké jsou důsledky této práce? Podstatné je, že ukazuje, že oko mluví do mozku v jazyce již velmi organizovaně a interpretovaně, místo přenášení více či méně přesných kopii rozložení světla na receptory, jako část analogie, předpokládejme, že má člověk pozorovat mraky a vykazovat je jako meteorologická stanice. Pokud se používá ...

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 23 Apr 2014, 10:44 | 1 comment | 1 review | maturanovská neurobiologie  


Subject: maturanovská neurobiologie

Humberto Maturana a spol. přestal popisovat život jeho projevy (dýchání, pohyb, rozmnožování atd.), a začal jej popisovat procesy, které život udržují. Mnohé jeho závěry mají zásadní dopad pro chápání člověčenství. Zde je velmi zúžený přehled..