Subject: ontologická biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve. ...


What The Frogs Eye Tells The Frogs Brain

What are the consequences of this work? Fundamentally, it shows that the eye speaks to the brain in a language already highly organized and interpreted, instead of transmitting some more or less accurate copy of the distribution of light on the receptors. As a crude analogy, suppose we have a ...

| PŘEKLAD

by Maturana, Humberto ; Lettvin, Jy ; McCulloch, W.S. ; Pitts, W.H. | 2 Jul 2015, 12:40 | maturanovská neurobiologie  


Objektivita. Argument příkazu

Je možné být skutečně objektivní? Je to možné alespoň v sociální, politické, ekonomické analýze? Jestliže ne, znamená to, že zůstáváme na pospas nejkrajnějšímu relativismu? Je toto hlavní příčina našich obtíží při zlepšování světa?

by Maturana, Humberto ; Lorenzová, Jitka | 20 May 2015, 15:52 | autopoiesa   nová biologie  


The Biological Foundations of Virtual Realities and Their Implications for Human Existence

To consider the implications of the operation of the nervous sys- tem – and of the constitution of cultures as closed networks of languaging and emotioning – for how we understand and generate so-called “virtual realities.”

| The Biological Foundations of Virtual Realities and Their Implications for Human Existence

by Maturana, Humberto | 15 Sep 2014, 6:11


Ontology of Observing

My purpose in this essay is to explain cognition as a biological phenomenon, and to show, in the process, how language arises and gives origin to self consciousness, revealing the ontological foundations of the physical domain of existence as a limiting cognitive domain. In order to do this I shall ...

| Ontology of Observing

by Maturana, Humberto | 15 Sep 2014, 6:00


Metadesign

The answers to these two questions would have been obvious years ago: Human beings, of course, machines are instruments of human design! But now days when we speak so much of progress, science and technology as if progress, science and technology were in themselves values to be venerated, there are ...

by Maturana, Humberto | 15 Sep 2014, 5:58


Biology of Language: The Epistemology of Reality

I am not a linguist, I am a biologist. Therefore, I shall speak about language as a biologist, and address myself to two basic biological questions, namely: 1. What processes must take place in an organism for it to establish a linguistic domain with another organism? 2. What processes take ...

by Maturana, Humberto | 15 Sep 2014, 5:54


Autopoiesis, Structural Coupling and Cognition: A history of these and other notions in the biology of cognition

My intent in this essay is to reflect on the history of some biological notions such as autopoiesis, structural coupling, and cognition, that I have developed since the early 1960's as a result of my work on visual perception and the organization of the living. No doubt I shall repeat ...

by Maturana, Humberto | 12 Sep 2014, 13:42 | 1 review | autopoiesa  


Konstruktivistické úvahy o lásce

Vybral jsem pro Vás dva nezkrácené texty H. Maturany a N. Luhmanna, první z roku 1985, druhý (v prvním vydání) z roku 1982. Důvodem takové volby pro mě bylo jejich propojení společným tématem "lásky" – tématem, jež se zdá být tak vzdálené chladnému jazyku konstruktivistů. Dalším důvodem je odlišnost přístupu ...

by Luhmann, Niklas ; Strnad, Vratislav ; Maturana, Humberto | 8 May 2014, 9:17


Krása myšlení: přepis části televizního rozhovoru

Pokud nás někdo pozval, abychom opustili tenhle svět jistoty, svět nepopiratelného chápání, a abychom se ještě postavili proti pokušení jistoty, pak to byl Humberto Maturana, biolog, myslitel, muž s neobyčejným zájmem od dětství, začal od emocí, dostal se k vědeckému myšlení a od vědeckého myšlení ho cesta vedla zpět k ...

by Maturana, Humberto ; Warnkne, Christian | 23 Apr 2014, 10:59 | biologie   interview   maturanovská neurobiologie