Závěrečná písemná práce

Přestože nechám opět klientku na chvíli volně hovořit, podstatně dříve než v předchozích konzultacích, po mé důkladné sebereflexi, se snažím klientku směřovat od stížnosti k zakázce. A pouštím se do práce s předpoklady. Dále se v konzultaci orientuji spolu s klientkou zprvu na proces rozhodování a snažím se najít výjimky, ...

by Bulvová, Hana | 25 Mar 2014, 8:23 | přepis rozhovoru   sebereflexe   partnerské vztahy   kazuistika   centrum pro rodinu   rozhodování   mnohomluvný klient   stěžovatel   výjimky