Neusnout na vavřínech

Práce s panem Robertem byla náročná v tom, že jsem si musela uvědomit, jak přijít ke slovu, aby to nebylo příliš rázné. Nenechat se zaplavit příběhy, které spolu zdánlivě souvisí. Zužovat téma hovoru a pokoušet se ho vracet, když utíkal k jiným tématům. Ujasnit si, které z témat je opravdu ...

by Hrbáčková Vlasatá, Tamara | 19 Jul 2014, 11:28 | soukromá praxe   pátrání po zdrojích   mnohomluvný klient   stres   sebereflexe   kazuistika  


Simonino klubíčko

Simona byla hodně rozbíhavá, chaotická, plačtivá, ... bylo důležité a nutné ji často vracet k mým otázkám, což vyžadovalo hodně mé koncentrace. A tak jsem se i (anebo zejména?) z důvodu navýšení vlastního bezpečí a komfortu rozhodla pro SFBT, jistá direktivita tohoto přístupu i vize jasného směřování a konkrétních kroků ...

by Janačíková-Nováková, Tereza | 19 Jul 2014, 6:58 | konflikt zájmů   připojení   soukromá praxe   zkušený klient   výjimky   SF   čas na rozmyšlenou   silná pětka   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce

Na konzultaci přivedla Marii kamarádka, „předala“ mi ji na chodbě. Marie byla dost nervózní, připadla mi jako malá, stydlivá, trochu podrážděná holka. Hned zpočátku jsem se musela srovnávat se svou potřebou „pomoci Marii za každou cenu“. Cítila jsem závazek nejen ke klientce ale i k paní, která Marii s důvěrou ...

by Uhlíková, Šárka | 12 May 2014, 18:39 | sociálně psychologické centrum   zkušený klient   strukturování   sebereflexe   tupé prázdno   osvícené jasno   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná kasuistická práce

Další těžkostí, se kterou jsme se potýkaly (a myslím, že stále trochu potýkáme), bylo to, že v řeči Dany zaznívaly pochybnosti o ní samé, často zpochybnila, znevážila to, co právě řekla, opravovala se a přidávala hned další možný pohled apod. Připadalo mi, že je pro Danu vůbec těžké vyjádřit se ...

by Pomajzlová, Jana | 12 May 2014, 18:24 | soukromá praxe   domácí úkoly   reflektování   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce

Pomalu si uvědomuji, že se stupňuje moje rozčarování z toho, že se podle mě nic neděje, že si chodí „jen pokecat“ (a to mi nestačí!), a že se mi do toho pořád vkrádají pocity jakéhosi neurčitého ohrožení a podezření, že si věci umí docela dobře zařídit po svém. Rozčiluje mě ...

by Krejcarová, Kateřina | 4 May 2014, 10:39 | kazuistika   poradenské centrum vysoké školy   mluvení a naslouchání   homosexualita   bezpečí   vlastní prostor   mnohomluvný klient   sebereflexe  


Obhajoba psychoterapeutického stylu

V této druhé ukázce vyjasňování se více držím toho, co klient přináší. I když se snažím nějak pojmenovávat, jak to klient má, třeba v případě, že říkám, že klientka byla jinde. V alternativním postupu bych se potřebovala doptávat na to, co znamená, že se problémy rozptýlily. Jestli to znamená, že ...

by Kozoňová, Jiřina | 30 Apr 2014, 11:56 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   partnerské vztahy   manipulace   bezpečí   formulování zakázky   mnohomluvný klient   vyjasňování   sebereflexe  


Dotknout se strachu

Prostě snaha být respektující a zvědavá – uvědomila jsem si, že když se ke klientovi chovám jako ke kompetentnímu člověku, který spoustu věcí zvládá, že i on se k sobě tak začne chovat a hlavně tak i o sobě uvažovat.

by Jiroušková, Oxana | 29 Apr 2014, 14:02 | vina   kazuistika   úřad práce   mnohomluvný klient   partnerské vztahy   domácí násilí   supervize  


Sobě vstříc

Pro psaní práce jsem zvolila právě Helenin případ, protože si vážím jejího odhodlání nevzdávat věci a prát se s nimi. Zároveň mně samotné spolupráce s Helenou umožnila dívat se na moji práci zblízka, zabývat se kriticky tím, co dělám a proč to dělám.

by Hrazdilová, Jana | 29 Apr 2014, 7:21 | přepis rozhovoru   sebedůvěra   kazuistika   partnerské vztahy   mnohomluvný klient   metafory   pátrání po zdrojích  


Závěrečná písemná práce

Přestože nechám opět klientku na chvíli volně hovořit, podstatně dříve než v předchozích konzultacích, po mé důkladné sebereflexi, se snažím klientku směřovat od stížnosti k zakázce. A pouštím se do práce s předpoklady. Dále se v konzultaci orientuji spolu s klientkou zprvu na proces rozhodování a snažím se najít výjimky, ...

by Bulvová, Hana | 25 Mar 2014, 8:23 | přepis rozhovoru   sebereflexe   partnerské vztahy   kazuistika   centrum pro rodinu   rozhodování   mnohomluvný klient   stěžovatel   výjimky