Family Preservation: A Brief Therapy Workbook

This manual is designed to ease your pain a little, to increase your excitement about your work, and to help you grow through your discovery of the amazing human spirit, in both yourself and the client.

| PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim | 3 Jun 2017, 7:23 | problémové rodiny   rodinná psychoterapie   sanace rodiny   sociální péče   sociální práce   výjimky  


Konverzace vedoucí k unikátním výsledkům

Přestože je život bohatý na prožité zážitky, dáváme mnohým z těchto zážitků jen málo pozornosti. Prvky těchto prožitých zážitků, které jsou považovány za důležité se stanou součástí našeho vědomí a našeho životního příběhu (jen velmi malé množství zážitků je vybráno). Obrovnské množství zážitků z každodenního života jen blikne na obrazovce ...

by White, Michael | 16 Apr 2015, 9:21 | přepis rozhovoru   výjimky  


Reautorizační konverzace

Když lidé konzultují s terapeutem,vyprávějí příběhy, hovoří o historii svých problémů, nesnázích nebo dilematech, které je přivádějí do terapie a vyhodnocují, co stálo za jejich rozhodnutím vyhledat pomoc. Když toto dělají, propojují jednotlivé události svého života do posloupností, které rozvíjejí v průběhu času dle tématu nebo zápletky. V těchto tématech ...

by White, Michael ; Krupíková, Jitka ; Šafrová, Kateřina | 16 Apr 2015, 9:13 | výjimky   přepis rozhovoru  


Subject: výjimky


Závěrečná práce

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

by Vašáková, Alice | 19 Jul 2014, 9:44 | sebereflexe   poradenství pro děti   zkušený klient   psychosomatika   stres   medikace   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra   silná pětka   kazuistika  


Simonino klubíčko

Simona byla hodně rozbíhavá, chaotická, plačtivá, ... bylo důležité a nutné ji často vracet k mým otázkám, což vyžadovalo hodně mé koncentrace. A tak jsem se i (anebo zejména?) z důvodu navýšení vlastního bezpečí a komfortu rozhodla pro SFBT, jistá direktivita tohoto přístupu i vize jasného směřování a konkrétních kroků ...

by Janačíková-Nováková, Tereza | 19 Jul 2014, 6:58 | konflikt zájmů   připojení   soukromá praxe   zkušený klient   výjimky   SF   čas na rozmyšlenou   silná pětka   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce pro psychoterapeutický výcvik

To mi nabídlo možnost zaměřit se více na výjimky, a tím se dostat k tomu, co je jinak, když vzpomínky nejsou. Klientka však na to říká, že to zatím neumí extrahovat. Spontánně opět opakuje chvíle, kdy se to objevuje a co by chtěla. To je pro mne signál, že se ...

by Zítková, Klára | 4 May 2014, 8:52 | kazuistika   psychiatrická léčebna   ztráta blízkého člověka   ocenění   škálování   výjimky   smrt a umírání  


Písemná práce - komentovaná kasuistika

„Máš něco o čem bychom si mohli dnes povídat?“ J. „No, přemýšlím nad hodně věcmi, pak je udělám jinak.“... „Když si něco naplánuju, proč se to pak nepovede?“ Přes otázky na výjimky „Kdy se to povedlo podle plánu?, měřící otázku „Jakou část trablů to v tvém životě to zabírá?“ „Hodně, ...

by Závěrková, Markéta | 4 May 2014, 8:15 | kazuistika   výchovný ústav pro děti a mládež   trestná činnost   reflektování   formulování zakázky   strach   reflektující tým   medikace   reflektování   výjimky  


Závěrečná práce

Její klíčová pracovnice a psycholožka mě požádala o poskytnutí psychoterapie pro Soňu se zadáním: „Potřebujeme, abys jí naučila, že nemá svým dětem poskytovat takový servis a hlavně myslet víc na sebe. Potřebujeme, aby se odstřihla od požadavků svých dětí. Nám se nedaří ji k tomu donutit.“ Co byste dělali na ...

by Uhlířová, Veronika | 3 May 2014, 16:59 | náhradní rodiny   kazuistika   občanské sdružení   svépomocná skupina   poddajnost   formulování zakázky   výjimky   sebereflexe   dekonstrukce   konflikt zájmů  


Případová studie

Zde se terapeutka vydala cestou, v níž nehledala „jádro“ problému dospělosti či nedospělosti, neusilovala o jeho popis. Naopak se snažila o sestavení takového příběhu, který je postavený na popisech a situacích, ve kterých se klient cítí či jedná jako dospělý. Předpoklad takové terapeutické práce je, že takové výjimky z „problémového ...

by Šimečková, Taťána | 2 May 2014, 14:14 | přepis rozhovoru   kazuistika   poradna pro děti a mládež   přepis rozhovoru   otázka na zázrak   výjimky