Od pomáhání k terapii

Terapeut je upozorněn jinými zdroji na klientovy problémy při vykonávání veřejně prospěšných prací, které ohrožují jeho svobodu. Zadavatel žádá terapeuta, aby v tomto směru na klienta zapůsobil. Terapeut se touto situací zabývá v profesionální, metodologické a etické rovině. Poté, co klienta ujistím o svém pochopení pro jeho postoj, se ...

by Syslová, Dana | 3 May 2014, 15:03 | závislost   drogy   substituční léčba   kazuistika   zkušený klient   interní ambulance   konflikt zájmů  


Kazuistika – jednorázové sezení s klientkou

Klientka si původně od terapie slibovala můj expertní rozbor toho, co dělá špatně. Toto přání se nám ale podařilo během sezení změnit v daleko pozitivnější náhled klientky na sebe sama a na události posledních 3 let, i na původní pochyby ve vztahu k jejímu chování v době po rozvodu, ...

by Cajthamlová, Kateřina | 25 Mar 2014, 8:42 | přepis rozhovoru   kazuistika   interní ambulance   zkušený klient   psychosomatika   partnerské vztahy