Kazuistika č. 3

Chlapec při rozhovoru tvrdí, že za vše může on, že ví, že vše vyvolává jen on, máma se mu ,,obětovala“ a on to pořád nezvládá. (matku často hladí po vlasech, či po ramenou) Zároveň se ale často přerušuje matčin monolog a vysvětluje jí, že by mu stačilo, kdyby ho jen ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 7:42 | zkušený klient   metafory   agrese   přepis rozhovoru   kazuistiky  


Subject: zkušený klient


Závěrečná práce

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

by Vašáková, Alice | 19 Jul 2014, 9:44 | sebereflexe   poradenství pro děti   zkušený klient   psychosomatika   stres   medikace   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra   silná pětka   kazuistika  


Unavená máma

Paní Magda hodně mluvila a téměř jedním dechem přecházela od jednoho problémového popisu k druhému, přerušit ji vyžadovalo dávku terapeutické pohotovosti a odvahy. Čeho jsem se to vlastně bála? Nemyslím, že ztráty připojení, vztah s klientkou byl velmi dobrý. Přesto mě jakési obavy v prvních konzultacích brzdily při práci v ...

by Lorenzová, Jitka | 19 Jul 2014, 8:42 | stěžovatel   zkušený klient   externalizace   narativní přístup   formulování zakázky   soukromá praxe   medikace   kazuistika   připojení  


Simonino klubíčko

Simona byla hodně rozbíhavá, chaotická, plačtivá, ... bylo důležité a nutné ji často vracet k mým otázkám, což vyžadovalo hodně mé koncentrace. A tak jsem se i (anebo zejména?) z důvodu navýšení vlastního bezpečí a komfortu rozhodla pro SFBT, jistá direktivita tohoto přístupu i vize jasného směřování a konkrétních kroků ...

by Janačíková-Nováková, Tereza | 19 Jul 2014, 6:58 | konflikt zájmů   připojení   soukromá praxe   zkušený klient   výjimky   SF   čas na rozmyšlenou   silná pětka   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce

Mám na mysli „Memento zakázky“ resp. zakázkového modelu práce jako jednoho ze tří způsobů podle De Shazera. V kontextu obhajob a na výcviku nesčetněkrát zaznělo, že je potřeba ukázat, jak byla definována zakázka, jak jsme ji naplňovali a jak byla završena. Tohle „memento“ mě provázelo většinu času a obhajoby mých ...

by Urban, Vilém | 12 May 2014, 18:43 | soukromá praxe   zkušený klient   arteterapie   doprovázení   kazuistika  


Závěrečná práce

Na konzultaci přivedla Marii kamarádka, „předala“ mi ji na chodbě. Marie byla dost nervózní, připadla mi jako malá, stydlivá, trochu podrážděná holka. Hned zpočátku jsem se musela srovnávat se svou potřebou „pomoci Marii za každou cenu“. Cítila jsem závazek nejen ke klientce ale i k paní, která Marii s důvěrou ...

by Uhlíková, Šárka | 12 May 2014, 18:39 | sociálně psychologické centrum   zkušený klient   strukturování   sebereflexe   tupé prázdno   osvícené jasno   mnohomluvný klient   kazuistika  


Individuální terapie s paní Š.

Paní Š. je pro mě doposud nejtěžší klient, se kterým jsem pracovala. Otevřela mi spoustu témat, která jsem do té doby měla sama pro sebe “jasná”, např.: Jak dobře umím dát klientovi mantinely? Kde je moje hranice v tom, s kým mohu a chci pracovat? Je ku prospěchu tu hranici ...

by Svobodová, Pavla | 12 May 2014, 18:30 | zkušený klient   přepis rozhovoru   krizové centrum   samostatnost   kazuistika  


Je to v mých rukou

Interpretace jsou věru lákavé, neboť poukazují na naši profesionální fundovanost, některé psychoterapeutické směry interpretace využívají poměrně hojně. Uvědomila jsem si ale, že přínos takových vstupů je, dle mého pozorování těchto nahrávek, nulový. Klientka buď můj názor odsouhlasí nebo k němu něco přidá, vlastně nikdy ho neodmítla. Spousta intervencí v terapii ...

by Zamastilová, Hana | 4 May 2014, 7:49 | kazuistika   medikace   zkušený klient   sebereflexe   soukromá praxe   ocenění   otázky  


Cesta k samostatnosti - práca s klientkou Lesanou

Snažila som sa Lesanu pobádať otázkami k postupnému otváraniu jej príbehu, zároveň som dbala na to, aby sme sa príliš neponáhľali. Nedarilo sa mi to však vždy. Moje otázky smerovali k preskúmaniu klientkinho priania, čo by si potrebovala z našich stretnutí odniesť do života, ako to urobiť tak, aby sa ...

by Topol'ská, Alexandra | 3 May 2014, 15:41 | kazuistika   zdravotní postižení   soukromá praxe   zkušený klient   samostatnost   SF