Simonino klubíčko

Simona byla hodně rozbíhavá, chaotická, plačtivá, ... bylo důležité a nutné ji často vracet k mým otázkám, což vyžadovalo hodně mé koncentrace. A tak jsem se i (anebo zejména?) z důvodu navýšení vlastního bezpečí a komfortu rozhodla pro SFBT, jistá direktivita tohoto přístupu i vize jasného směřování a konkrétních kroků ...

by Janačíková-Nováková, Tereza | 19 Jul 2014, 6:58 | konflikt zájmů   připojení   soukromá praxe   zkušený klient   výjimky   SF   čas na rozmyšlenou   silná pětka   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce

Její klíčová pracovnice a psycholožka mě požádala o poskytnutí psychoterapie pro Soňu se zadáním: „Potřebujeme, abys jí naučila, že nemá svým dětem poskytovat takový servis a hlavně myslet víc na sebe. Potřebujeme, aby se odstřihla od požadavků svých dětí. Nám se nedaří ji k tomu donutit.“ Co byste dělali na ...

by Uhlířová, Veronika | 3 May 2014, 16:59 | náhradní rodiny   kazuistika   občanské sdružení   svépomocná skupina   poddajnost   formulování zakázky   výjimky   sebereflexe   dekonstrukce   konflikt zájmů  


Od pomáhání k terapii

Terapeut je upozorněn jinými zdroji na klientovy problémy při vykonávání veřejně prospěšných prací, které ohrožují jeho svobodu. Zadavatel žádá terapeuta, aby v tomto směru na klienta zapůsobil. Terapeut se touto situací zabývá v profesionální, metodologické a etické rovině. Poté, co klienta ujistím o svém pochopení pro jeho postoj, se ...

by Syslová, Dana | 3 May 2014, 15:03 | závislost   drogy   substituční léčba   kazuistika   zkušený klient   interní ambulance   konflikt zájmů  


Závěrečná práce

Uvědomila jsem si, jak mě ovlivnilo při vedení konzultací to, že jsem znala skutečnosti, které mi nesdělil klient, ale jeho rodina. Byla to „má past“, do které jsem se dostala a dál jsem pracovala s předpokladem, že vše co mi O. říká, je lež. Paradoxem pak bylo sdělení klienta, ...

by Šutorková, Kateřina | 3 May 2014, 14:47 | kazuistika   předpoklady   závislost   drogy   poradenství   terapie   kontaktní centrum   zkušený klient   externalizace   doprovázení   konflikt zájmů  


Závěrečná práce

Zpětně si uvědomuji, že by bylo vhodnější definovat jednotlivé dílčí objednávky v pozitivním smyslu, tedy např. namísto: nebude se bát žádat o práci by bylo vhodnější uvést: bude umět žádat o práci. Rozhoduji se, že se k redefinici těchto dílčích objednávek mohu později vrátit při formulaci zakázky. Ve své další ...

by Šafrová, Kateřina | 2 May 2014, 12:47 | přepis rozhovoru   kazuistika   centrum sociální rehabilitace   deprese   formulování zakázky   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   sebevědomí   výjimky   partnerské vztahy   domácí úkoly  


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování  


Sandra

Když přišla Sandra, byla hodně stručná, dávala najevo, že „se všemu podrobí,“ jenom aby nešla do vězení. Když jsem se jí ptal, co si myslí, že by jí naše setkávání mohlo přinést dobrého, řekla, že se uvidí, že to nemůže takto dopředu říct.

by Nepustil, Pavel | 1 May 2014, 11:22 | kazuistika   bezdomovci   bezpečí   závislost   drogy   soudní dohled   konflikt zájmů   dekonstrukce  


Závěrečná práce, komentovaná kazuistika

Nemám v tuto chvíli vůbec žádné informace o tom, kam bychom měli s klientkou směřovat. Jelikož, sice na jinou otázku, ale přeci zmínila „chtěla bych se probudit a nemít ty problémy“ mohu předpokládat, že bychom měli pracovat na odstranění nějakých „problémů“. To chce asi každý klient. Rozhoduji se tedy jít ...

by Němec, Michal | 1 May 2014, 9:35 | závislost   kazuistika   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   rámování   strach   partnerské vztahy  


Práce s klientem

V průběhu jedné z pedagogických porad si stěžovali na jeho „zhoršené chování“, které se projevovalo odmlouváním, vyhýbání se povinnostem, hrubším chováním k vrstevníkům. Vychovatelé vyjádřili potřebu znovu získat kontrolu nad Pavlovým chováním a tedy i udržet stabilitu a disciplínu na oddíle. Pavel sám do té doby ode mne pomoc nežádal, ...

by Malá, Kateřina | 1 May 2014, 7:09 | kazuistika   zkušený klient   konflikt zájmů   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra  


I tento příběh je pouze příběhem

Malým zázrakem je pro mě otázka po zázraku a především způsob, jakým ji dokázala používat Insoo Kim Berg. Vypadá tak jednoduchá k použití, ale skýtá řadu nástrah. Při své krátké terapeutické praxi nemohu říci, že ji často používám. Použila jsem ji několikrát, ale nikdy s dobrým pocitem využití všech možností. ...

by Macková, Jana | 1 May 2014, 6:41 | kazuistika   konflikt zájmů   soukromá praxe   samota   sebedůvěra   škálování   sebereflexe