Reflektující tým: hledisko konstrukce významů

V rodinné terapii je tým pozorující za zrcadlem běžnou rutinou zvláště v institucích kde se vzdělávají terapeuti. Původně slyšel "hlas" týmu pouze terapeut - v podobě návrhů dalších možných postupů jak vést jednání, což stavělo tým do pozice nadřazené vůči klientovi i terapeutovi. V této souvislosti reflektující tým představený Tomem ...

| Journal of Constructivist Psychology

by Grandesso, Marilene | 9 Apr 2014, 12:48 | reflektující tým   jednocestné zrcadlo   mluvení a naslouchání