Reflektující tým: analýza z pohledu konstruování významu

Historie rodinné terapie ukazuje, že ačkoli se teorie a praxe vyvíjejí ve vzájemnosti, ne vždy si odpovídají. S příchodem konstruktivistického přístupu, v němž se již nepočítá s pozorovatelem, který by mohl být vně systému, byla do diskursu terapie vtělena odpovídající teorie dříve, než byla vyvinuta zcela přiměřená praxe.

| Journal of Constructivist Psychology

by Grandesso, Marilene | 12 Jan 2015, 15:40 | reflektující tým   intervence   konstrukce významu  


Reflektující tým: hledisko konstrukce významů

V rodinné terapii je tým pozorující za zrcadlem běžnou rutinou zvláště v institucích kde se vzdělávají terapeuti. Původně slyšel "hlas" týmu pouze terapeut - v podobě návrhů dalších možných postupů jak vést jednání, což stavělo tým do pozice nadřazené vůči klientovi i terapeutovi. V této souvislosti reflektující tým představený Tomem ...

| Journal of Constructivist Psychology

by Grandesso, Marilene | 9 Apr 2014, 12:48 | reflektující tým   jednocestné zrcadlo   mluvení a naslouchání