Kasuistika

Ve světle svých uspěchaných jiných případů, kdy jsem velmi brzy začal externalizovat „nepravé“ označení problému, jsem se snažil držet krok s klientkou, chtěl jsem jí poskytnout dostatečný prostor k tomu, aby sdělila, co považuje za důležité, o vyslovených sdělení mohla nahlas přemýšlet a tak měla prostor k většímu porozumění, co ...

by Basler, Jaromír | 24 Jun 2014, 8:58 | kazuistika   externalizace   týrání   vina   mluvení a naslouchání  


Závěrečná kasuistická práce

Další těžkostí, se kterou jsme se potýkaly (a myslím, že stále trochu potýkáme), bylo to, že v řeči Dany zaznívaly pochybnosti o ní samé, často zpochybnila, znevážila to, co právě řekla, opravovala se a přidávala hned další možný pohled apod. Připadalo mi, že je pro Danu vůbec těžké vyjádřit se ...

by Pomajzlová, Jana | 12 May 2014, 18:24 | soukromá praxe   domácí úkoly   reflektování   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   kazuistika  


Závěrečná práce

Pomalu si uvědomuji, že se stupňuje moje rozčarování z toho, že se podle mě nic neděje, že si chodí „jen pokecat“ (a to mi nestačí!), a že se mi do toho pořád vkrádají pocity jakéhosi neurčitého ohrožení a podezření, že si věci umí docela dobře zařídit po svém. Rozčiluje mě ...

by Krejcarová, Kateřina | 4 May 2014, 10:39 | kazuistika   poradenské centrum vysoké školy   mluvení a naslouchání   homosexualita   bezpečí   vlastní prostor   mnohomluvný klient   sebereflexe  


Rušit či nerušit?

Chce být zdravá, to znamená nemít depresi. Ví, že není normální. Chce se léčit. Přichází jako osoba hledající pomoc v roli stěžovatele, stěžuje si sama na sebe. Řílá, že očekává, že jí řeknu, co dělá špatně, v čem je špatná, co má změnit a jak. Při tom se odvolává na ...

by Zejdová, Bohdana | 4 May 2014, 8:45 | kazuistika   připojení   nemoc   bezpečí   mluvení a naslouchání   rámování   stěžovatel  


Bubliny paní H.

V případě paní H. ke změně vedla především externalizace „řečí“ a vytvoření metafory „bubliny“ jako ochrany proti „řečem“. Klientka pak již sama rozšířila možnosti používání „bublin“ na jiné problémové oblasti. Dalším významným momentem byla dekonstrukce odpočinku. Umožnila klientce změnit k odpočinku vztah, obrátit se k sobě, začít o sebe pečovat, ...

by Hrdličková, Vladimíra | 29 Apr 2014, 7:33 | sebereflexe   kazuistika   strach   přepis rozhovoru   mluvení a naslouchání   reflektování   metafory   supervize   napadení   poradna pro mezilidské vztahy   externalizace  


Závěrečná práce

Postřehla jsem, když klientka vypovídala své příhody, mohla pracovat s mými otázkami a naopak k mému dotazování vyhledala následnou další příhodu. Pravděpodobně více jako vyjádření než únik. Došlo i k posunu od první konzultace, kdy se klientka neverbálně popudlivě udivovala mému dotazování a v poslední konzultaci se snaživě zamýšlela a ...

by Honsů, Renata | 29 Apr 2014, 6:34 | přepis rozhovoru   sebereflexe   ztráta blízkého člověka   kazuistika   konflikt zájmů   medikace   připojení   paradox   mluvení a naslouchání   smrt a umírání  


Reflektující tým: hledisko konstrukce významů

V rodinné terapii je tým pozorující za zrcadlem běžnou rutinou zvláště v institucích kde se vzdělávají terapeuti. Původně slyšel "hlas" týmu pouze terapeut - v podobě návrhů dalších možných postupů jak vést jednání, což stavělo tým do pozice nadřazené vůči klientovi i terapeutovi. V této souvislosti reflektující tým představený Tomem ...

| Journal of Constructivist Psychology

by Grandesso, Marilene | 9 Apr 2014, 12:48 | reflektující tým   jednocestné zrcadlo   mluvení a naslouchání  


Kazuistika

Přiznávám, že kdybych měla na výběr, pro zpracování kazuistiky bych si práci s ní rozhodně nevybrala. Po několika měsících přemýšlení, zvažování, pochybností, (sebe)litování, (sebe)konejšení – vše podpořeno supervizí - jsem se přece jen rozhodla práci napsat. Dokonce jsem dospěla do bodu, kdy mi připadá, že to snad ani jinak nemohlo ...

by Brzkovská, Jana | 24 Mar 2014, 17:39 | supervize   sebereflexe   přepis videokazety   kazuistika   mluvení a naslouchání   mnohomluvný klient   bezpečí  


Terapeutické přibližování k panu Drakovi

Při zahájení terapie jsem si tedy na otázku: V čem je systemická terapie s lidmi s mentálním postižením jiná, odpověděla, že v ničem. Je specifická člověkem , který tam sedí a povídá si se mnou. Každý člověk je specifický svým jazykem, který nějak používá, svým příběhem, který mi sděluje, svým ...

by Brožová, Eva | 24 Mar 2014, 16:52 | rozhovory   mentální postižení   přepis rozhovoru   kazuistika   naslouchání a mluvení   předpoklady   chráněné bydlení   stěžovatel   externalizace  


Závěrečná práce: kazuistiky

V průběhu jsem vnímala, že je Jana nastavená na změnu. Nepomáhá vnímat matku jako oběť, to přináší lítost, vinu a zbavuje Janu sil. Janino okolí vnímá její matku jako nemocnou, od které se má Jana oddělit, přesto k tomu ještě nedošlo. Zbývá vztek, je silný, může přinést změnu. Vztek je ...

by Brachová, Hana | 24 Mar 2014, 13:11 | přepis rozhovoru   sebepoznání   kazuistika   praxe k výcviku   mluvení a naslouchání