Reflektující tým: analýza z pohledu konstruování významu

Historie rodinné terapie ukazuje, že ačkoli se teorie a praxe vyvíjejí ve vzájemnosti, ne vždy si odpovídají. S příchodem konstruktivistického přístupu, v němž se již nepočítá s pozorovatelem, který by mohl být vně systému, byla do diskursu terapie vtělena odpovídající teorie dříve, než byla vyvinuta zcela přiměřená praxe.

| Journal of Constructivist Psychology

by Grandesso, Marilene | 12 Jan 2015, 15:40 | reflektující tým   intervence   konstrukce významu