Případová studie

Zde se terapeutka vydala cestou, v níž nehledala „jádro“ problému dospělosti či nedospělosti, neusilovala o jeho popis. Naopak se snažila o sestavení takového příběhu, který je postavený na popisech a situacích, ve kterých se klient cítí či jedná jako dospělý. Předpoklad takové terapeutické práce je, že takové výjimky z „problémového ...

by Šimečková, Taťána | 2 May 2014, 14:14 | přepis rozhovoru   kazuistika   poradna pro děti a mládež   přepis rozhovoru   otázka na zázrak   výjimky