Subject: zázračná otázka

Mám takovou zvláštní, možná nezvyklou otázku; otázku která vyžaduje kus představivosti....


Závěrečná práce

Což mě vede k myšlence, že opravdu neví, jak může život vypadat jinak. A chci jí pomoci nějakou jinou představu o světě najít nebo vytvořit. Nabízí se mi použít otázku na zázrak – používám ji třeba tam, když chci zkusit klienta vytrhnout z jeho reality a zkusit ho přenést do ...

by Křížová, Pavla | 12 May 2014, 18:10 | otázka na zázrak   soukromá praxe   formulování zakázky   kazuistika  


Obhajoba kazuistiky klienta M.

Pokus o dekonstrukci klientova ,,opatrovníka“ vedl k zajímavému obratu a vedl také k závěru, než který by se celou dobu jevil jako ,,žádoucí“. Věříme-li v klientovu kompetenci rozhodnout se a udělit zkušenostem významy a smysl, mohu potvrdit, že se také tím pádem nejednou setkáváme s velmi překvapivými obraty. Z osobního ...

by Tůma, Daniel | 3 May 2014, 16:10 | kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   partnerské vztahy   domácí násilí   otázka na zázrak   dekonstrukce   připojení   pochybnosti  


Vše důležité už umím

Když jsem se ptal pana Milana, zaměřil jsem se na jeho výraz tváře. Snažil jsem se co nejlépe formulovat cíl společného setkávání. Nejdříve jsem mu položil otázku, co by mělo být cílem, ke kterému bychom měli společně směřovat. Když jsem viděl v jeho tváři bezradnost, zeptal jsem se jinak a ...

by Slabý, Martin | 3 May 2014, 12:33 | kazuistika   psychiatrická léčebna   SF   škálování   domácí úkoly   otázka na zázrak   selhání  


Případová studie

Zde se terapeutka vydala cestou, v níž nehledala „jádro“ problému dospělosti či nedospělosti, neusilovala o jeho popis. Naopak se snažila o sestavení takového příběhu, který je postavený na popisech a situacích, ve kterých se klient cítí či jedná jako dospělý. Předpoklad takové terapeutické práce je, že takové výjimky z „problémového ...

by Šimečková, Taťána | 2 May 2014, 14:14 | přepis rozhovoru   kazuistika   poradna pro děti a mládež   přepis rozhovoru   otázka na zázrak   výjimky  


Kazuistika

Mými klienty jsou tedy rodiny, resp. většinou matky, které mají dítě se zrakovým a kombinovaným postižením od narození do 4 až 6 let. Pracovníci střediska hledali někoho, kdo bude rodičům věnovat čas pro řešení jiných, než speciálně pedagogických a dalších poradenských problémů, např. když se rodiče dlouhodobě necítí dobře a ...

by Rothová, Eliška | 2 May 2014, 8:12 | kazuistika   zdravotní postižení   středisko rané péče   reflektování   bezpečí   otázka na zázrak  


Závěrečná práce: Popis a rozbor případové práce

Jako učitelka a školní metodik prevence sociálně patologických jevů pravidelně hovořím o mnoha tématech s mnoha lidmi – se studenty, s jejich rodiči, ale i se svými kolegyněmi a kolegy. Proto vím, kolik trápení může přinést neporozumění, jak důležité pro porozumění je vzájemné naslouchání, a hlavně: jakou moc může mít ...

by Maříková, Karla | 1 May 2014, 7:30 | přepis rozhovoru   kazuistika   strach   otázka na zázrak   první klient  


Závěrečná práce

Tato závěrečná práce je zprávou o tom, jak se vyvíjelo mé vnímání na řešení zaměřeného přístupu a používání jednotlivých technik. Současně jsem si vybrala případ, který pro mne nebyl „jednoduchý“, protože byl v mnohém pro mě nový (řešení psychosomatických problémů, dlouhodobější spolupráce, ukončování terapie).

by Klečková, Markéta | 30 Apr 2014, 7:39 | kazuistika   nezisková organizace   sociální vyloučení   formulování zakázky   otázka na zázrak   psychosomatika  


Kazuistika případu

Případ je podle mého úsudku zajímavým podnětem pro mnohé profesionály, kteří do poskytování systemických pomáhajících služeb vstupují s ambicí působit užitečně jak ve firemních, tak osobních kontextech pomáhajících profesí.

by Kallista, Petr | 30 Apr 2014, 7:10 | pracovní stres   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   pátrání po zdrojích   SF   domácí úkoly   otázka na zázrak  


Rozvod s depresí a sebevražednými tendencemi

Případ klientky, která ve mně po prvním setkání zanechala pocit zmatenosti a naprostého zoufalství. Vybočovala ze všeho, s čím jsem se do té doby setkala, vzbudila ve mně strach, že její případ dalece přesahuje mé možnosti, se strachem se snoubila úzkost, že sebemenší špatný krok v terapii může být fatální ...

by Diallo, Karolina | 25 Mar 2014, 15:33 | sebereflexe   partnerské vztahy   sebevražda   kazuistika   přepis rozhovoru   partnerské vztahy   otázka na zázrak   předsudky