Současné trendy v psychoterapii

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu ...

by Balcar, Karel | 12 Dec 2018, 10:52 | společný základ   kritická úvaha   psychoterapie   teorie  


Subject: společný základ

Steve de Shazer upozorňuje na to, že nahlédneme-li do jakékoli pracovny psychoterapeuta, tak se tam mluví. Je to tak samozřejmé, že to bez povšimnutí přehlédneme. Přitom je to právě to nejdůležitější..