Současné trendy v psychoterapii

V tomto sdělení se pokusím na základě vlastní teoretické a praktické zkušenosti s měnící se tvářností psychoterapeutické scény zmapovat dosavadní hlavní proudy vývoje v oblasti pojímání psychoterapie, forem jejího uplatnění, jejích základních psychologických východisek a cílů a typických metod, ilustrovat je příklady proměn hlavních psychoterapeutických přístupů a kriticky je navzájem porovnat v rámci výkladu ...

by Balcar, Karel | 12 Dec 2018, 10:52 | společný základ   kritická úvaha   psychoterapie   teorie  


The Double Bind Theory: Still Crazy-Making After All These Years

With fifty years having passed since Gregory Bateson and his colleagues published their famous paper, ‘Towards a Theory of Schizophrenia’ , it is an opportune time to review the theory and its clinical relevance today. Bateson’s team began with an interest in how the identity and functioning ...

| The Double Bind Theory
PŘEKLAD

by Gibney, Paul | 14 Jul 2015, 8:54 | dvojná vazba   klasika   kritická úvaha  


Mind the gap: the need for a generic bridge between psychoanalytic and systemic approaches

The context for this paper is the ongoing systemic/psychoanalytic debate. It offers an alternative perspective to the recent contribution by Brodie and Wright (2002), in which they are concerned to underscore difference between the two therapeutic approaches. Here it is argued that the relationship is a great deal more complex ...

| Wiley Online Library
PŘEKLAD

by Donovan, Mary Ellen | 14 Jul 2015, 8:45 | integrativní pokus   kazuistika   psychoanalýza   kritická úvaha   teorie   konstrukcionismus  


Text nad context: narrative, postmodernism and cybernetics

Currently, the systemic view in family therapy is being substituted by a postmodern narrative approach, while cybernetics tends to be considered an outdated perspective and its contribution to therapy overlooked.

| Wiley Online Library
PŘEKLAD

by Bertrando, Paolo | 1 Jul 2015, 11:20 | kybernetika   narativní přístup   kritická úvaha   teorie   historie  


On the subject of Autopoiesis and it's Boundaries

Two arguments are unfolded against the viability and advisability of applying the notion of autopoiesis to third-order systems. The first argument comes from the domain of psychotherapeutic praxis and elaborates a critique of 'boundary' and 'family' as third-order phenomena. The second argument , coming from the domain of ethics, uses ...

by Kenny, Vincent | 29 Jan 2015, 17:04 | radikální konstruktivismus   kritická úvaha  


Distinguishing Ernst von Glasersfeld’s “Radical Constructivism” from Humberto Maturana’s “Radical Realism”

Ernst von Glasersfeld has dedicated a lot of effort to trying to define just where his views and those of his friend Humberto Maturana part company, epistemologically speaking (Glasersfeld 1991, 2001).As a contribution to unravelling this puzzle I propose in this article to delineate just where they seem to differ ...

| Oikos

by Kenny, Vincent | 12 Sep 2014, 9:05 | radikální konstruktivismus   kritická úvaha  


Subject: kritická úvaha


K etike konštruovania realít

Na súčasnej úrovni poznania v psychiatrii, je potvrdené, že nemusíme poznať „skutočné príčiny“ základných „ochorení“, ale predpokladá sa, že pri pokračujúcom výzkume ich budeme poznať a toto poznanie prinesie špecifickú liečbu. Toto môže byť správne, ale môže to byť aj nesprávne. Je možné, že ideme nesprávnym smerom. Môže to byť ...

| On the ethics of diagnosis

by Korman, Harry | 22 Apr 2014, 13:44 | 1 review | kazuistika   sebereflexe   etika   kritická úvaha  


Praktická orientácia na riešenia - duchovná zameranosť na zdroje

Existuje vôbec niečo také, ako nejaká špecifická "na riešenie orientovaná, krátka terapia" ? Ak dobre chápem úsilie svojich kolegov, potom som presvedčený, že každá terapeutická koncepcia sa snaží o riešenie problémov, liečenie chorôb, či odstraňovanie ťažkostí. Idea riešenia je predsa základným znakom každej pomoci.

by Hargens, Jürgen | 9 Apr 2014, 13:58 | krátká terapie   SF   řešení   kritická úvaha   předpoklady   reflektování  


Teorie dvojné vazby: po všech těl letech stále přivádí k šílenství (crazy - making)

Je to padesát let, co uplynulo od doby, kdy Gregory Bateson a jeho kolegové publikovali svou slavnou práci „K teorii schizofrenie“. Nyní je vhodný čas k tomu, aby se tato teorie a její klinické relevance přezkoumaly. Batesonův tým se začal zajímat o to, jak funguje (udržuje se) identita a seberegulační ...

by Gibney, Paul | 8 Apr 2014, 15:00 | 1 review | dvojná vazba   klasika   kritická úvaha