Ne pas savoir au pays de l'expertise

L'analyse des pratiques offre aux managers un espace ressource pour prendre du recul sur des situations humainement complexes, se professionnaliser en continu… Ouvrons les portes du conseil, un métier où le savoir est une clé de l'identité professionnelle, et découvrons comment le "coaching en groupe" ouvre sur le non-savoir et ...

| PŘEKLAD

by Châteauvieux, André de | 2 Jul 2015, 14:18 | koučování   zpětná vazba  


Subject: zpětná vazba


Ztratit se na území expertizy...

Analýza praxe otvírá manažerům možnost vybudovat si určitý odstup od komplexních lidských situací a průběžně se profesionalizovat. Otevřme bránu radám; pochopení, jak na to, co je klíčem k profesionální identitě, a objevme, jak „skupinové koučování“ přináší novou formu intervence.

by Châteauvieux, André de | 22 Apr 2014, 10:23 | koučování   návody   zpětná vazba  


Kybernetika a kybernetika druhého řádu

Díky mezioborovosti (interdisciplinaritě), která je kybernetickému uvažování vlastní, je možné je používat k pochopení, modelování a tvorbě libo- volných systémů: fyzikálních, technologických, biologických, ekologických, psychologických, sociálních, nebo jakýchkoliv jejich kombinací. Kybernetika druhého řádu se zaměřuje především na výzkum role (lidského) pozorovatele při vytváření modelů systémů a při konstruování dalších pozorovatelů.

by Heylingen, Francis ; Joslyn, Cliff ; Průdek, David | 9 Apr 2014, 14:10 | 1 comment | 2 reviews | poznání   kybernetika   zpětná vazba   autopoiesa   kontrola   pozorovatel