Depression: The Differing Narratives of Couples in Couple Therapy

How does the spouse of a person with depression take part in constructing narratives of depression in couple therapy? In this study we examined couples’ ways of co-constructing narratives of depression in couple therapy. Three couple therapy processes were chosen for the study, one spouse in each couple having been ...

| PŘEKLAD

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka | 2 Jul 2015, 11:48 | deprese   párová terapie  


Otevřený dialog: Přístup k psychoterapeutické práci s psychózami v severním Finsku

Otevřený dialog je sociálně konstruktivistický přístup k léčení různých psychických nemocí, který byl vyvinut v nemocnici Keropudas ve Finsku, kde se začal rozvíjet a šířit. Spíše než jasně vymezená metoda je to cesta myšlení a práce v psychiatrickém kontextu. V této kapitole popíšeme přístup k léčení zaměřený na léčebná setkání, ...

by Haarakangas, Kauko ; Alakare, Birgitta ; Seikkula, Jaakko ; Aaltonen, Jukka | 16 Sep 2014, 8:01


Deprese v párové terapii: Jak ji dva lidé v páru odlišně vykládají

Jak se partner osoby, která trpí depresí, podílí na konstruování narace deprese v párové terapii?V této studii jsme sledovali způsoby, jakým pár společně konstruuje (co-construct) naraci deprese během párové terapie. Pro tuto studii jsem vybrali tři probíhající párové terapie, v nichž vždy jeden z páru byl doporučen na ambulantní kliniku ...

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka ; Büchler, Veronika | 15 Sep 2014, 10:16 | deprese   párová terapie  


Author: Aaltonen, Jukka