Depression: The Differing Narratives of Couples in Couple Therapy

How does the spouse of a person with depression take part in constructing narratives of depression in couple therapy? In this study we examined couples’ ways of co-constructing narratives of depression in couple therapy. Three couple therapy processes were chosen for the study, one spouse in each couple having been ...

| PŘEKLAD

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka | 2 Jul 2015, 11:48 | deprese   párová terapie  


Subject: deprese


Deprese v párové terapii: Jak ji dva lidé v páru odlišně vykládají

Jak se partner osoby, která trpí depresí, podílí na konstruování narace deprese v párové terapii?V této studii jsme sledovali způsoby, jakým pár společně konstruuje (co-construct) naraci deprese během párové terapie. Pro tuto studii jsem vybrali tři probíhající párové terapie, v nichž vždy jeden z páru byl doporučen na ambulantní kliniku ...

by Rautiainen, Eija-Liisa ; Aaltonen, Jukka ; Büchler, Veronika | 15 Sep 2014, 10:16 | deprese   párová terapie  


Struktura (racionalita) versus rebel (emoce)

Průběžně jsem také s respektem pozorovala, co dokáže vhodně volené ocenění za divy.

by Macek, Martina | 3 Sep 2014, 8:24 | kazuistika   SF   deprese   soukromá praxe   sebereflexe   stres   oceňování  


Závěrečná komentová kazuistika

Petra ke mně byla odeslána svým ambulantním psychiatrem, ke kterému docházela ca 2-3 měsíce s diagnózou deprese. Petra nemohla spát, zhubla, nebyla ráno schopná vstát z postele, neměla energii, špatně se soustředila. Toto vše vedlo k tomu, že jednoho dne již nebyla schopná jít do práce, bylo jí smutno a ...

by Toušková, Tereza | 21 Jul 2014, 6:42 | 1 comment | kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   medikace   deprese   partnerské vztahy  


Individuální terapie s panem M.

Klient přichází s tím, že dnes vůbec nemá náladu a energii mluvit, chce se jen uzavřít. Říkám, že chápu, že je to pro něj těžké a obdivuji, že navzdory tomu, že pro něj není běžné o věcech takto mluvit, do terapie chodí a pracuje. Ověřuji, co s tím tedy dnes, ...

by Vrtělová, Kateřina | 3 May 2014, 18:45 | kazuistika   psychoterapeutické centrum   deprese   přepis rozhovoru   sebereflexe  


Závěrečná práce

Jednoznačné „dělal jinak“ vidím v trpělivosti při vyčkávání na klientovu odpověď a zjednodušení svých vyjádření. Jednoznačné „zachoval“ vidím v zaměření na vyjasňování významů. V rámci supervize se u této terapie objevilo ještě jedno téma, a to možnost elegantnějšího propojování různých témat, které se v terapii objevují. Osobně se někdy potácím ...

by Srb, Tomáš | 3 May 2014, 13:59 | sebereflexe   kazuistika   deprese   přepis rozhovoru  


Závěrečná práce

Zpětně si uvědomuji, že by bylo vhodnější definovat jednotlivé dílčí objednávky v pozitivním smyslu, tedy např. namísto: nebude se bát žádat o práci by bylo vhodnější uvést: bude umět žádat o práci. Rozhoduji se, že se k redefinici těchto dílčích objednávek mohu později vrátit při formulaci zakázky. Ve své další ...

by Šafrová, Kateřina | 2 May 2014, 12:47 | přepis rozhovoru   kazuistika   centrum sociální rehabilitace   deprese   formulování zakázky   konflikt zájmů   cirkulární dotazování   sebevědomí   výjimky   partnerské vztahy   domácí úkoly  


Závěrečná práce k obhajobě psychoterapeutického výcviku

Získala jsem také náměty pro svoji další práci - snažit se více vytěžit ze změny (toho se někdy při konzultacích vzdávám a je to škoda), více pokračovat v doptávání ( „jak to ten klient dělá“), více „hned nerozumět“, více kutat.

by Pěničková, Jana | 29 Apr 2014, 7:50 | kazuistika   medikace   soukromá praxe   deprese   zkušený klient   sebedůvěra   domácí úkoly   reflektování   pátrání po zdrojích