Author: De Shazer, Steve

Brief Family Therapy Center Nekrolog   "I've done the best I can to say what I wanted to say, to say what I meant, and to mean what I said."   Steve de Shazer, born June 25, 1940, is widely recognized as the author of the first book on Solution-focused Brief Therapy, as a pioneer. ...


Nechat mluvit čísla: jazyk v terapii

Metafora terapie jako rozhovoru je stejně tak užitečná jako nebezpečně zavádějící. Nebezpečí spočívá v asi nezbytné změně samohlásky z a (as) na i (is), tedy z „terapie jako rozhovor“ na „terapie je rozhovor“. Záměna samohlásky označuje přeměnu metafory na metaforu, která se tváří jako koncept.

by Berg, Insoo Kim ; De Shazer, Steve ; Fojtíková, Pavla | 6 Sep 2015, 8:53


Don't think, but observe: What is the importance of the work of Ludwig Wittgenstein for solution-focused brief therapy?

Understandably, I have often been asked about my interest in and frequent citation of Wittgensteinˇs work in both my writing and my training seminars.

| PŘEKLAD

by De Shazer, Steve | 15 Jul 2015, 16:13 | SF   solution focused  


Some thoughts on language in therapy

Steve seemed to know a great deal about Wittgenstein, not only about his life and philosophical ideas but also about the culture of his time, literature and music. While we were enjoying an Indian meal, he answered some questions I had about the book with great ease and precision. Wittgenstein ...

by Huibers, Arnoud ; De Shazer, Steve | 16 Sep 2014, 6:57 | jazyk   interview   SF  


Making Numbers Talk: Language in Therapy

The metaphor of therapy as conversation is simultaneously useful and dangerously misleading. The danger lies in what is probably an inevitable vowel shift from a to i, that is, from “therapy as conversation”to “therapy is conversation.”The vowel shift marks a transformation from metaphor to metaphor disguised as concept.

| PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim ; De Shazer, Steve | 9 Sep 2014, 12:34 | jazyk  


Emoce v na řešení orientované terapii SFT - přezkoumání

Hlavním tématem článku je pak zaměření na obvyklé způsoby, jakými terapeuti definují emoce a jakými způsoby o nich mluví a to jak v SFT, tak v jiných terapiích. Domníváme se, že tyto diskuze jsou vytváří mnoho zmatků o emocích a ohledně SFT, to zahrnuje zejména myšlenku, že emoce jsou v ...

by De Shazer, Steve | 16 May 2014, 13:51


Konzultace v Praze

V září 1995 přijel potřetí do Prahy Steve de Shazer, poprvé společně se svojí manželkou a dlouholetou kolegyní Insoo Kim Berg. Byla to možnost vidět (a slyšet!) při spolupráci dva zakladatele a protagonisty přístupu, který sluje ́Na řešení zaměřená terapie ́ (Solution Focused Therapy), často se pro tentýž ...

by De Shazer, Steve ; Berg, Insoo Kim ; Macek, Zdeněk | 8 May 2014, 12:55 | kazuistika   přepis rozhovoru  


Upravený přepis části workshopu Steve de Shazera v Praze 24. - 25. 5. 1993

Otázka: Co jste nového objevil a co opustil? Já si nejsem zcela jist. Řekl bych, že model, podle kterého pracuji, se neustále mění a samozřejmě ty největší změny způsobují naši klienti. Udělají najednou něco, co jsme neočekávali. A to je hlavní zdroj změn. Já si nejsem zcela jist, ale patrně ...

by De Shazer, Steve | 8 May 2014, 12:49


Poststrukturální revize terapie

První, co je očividné každému, kdo pozoruje terapeutické sezení, je to, že terapeut a klient spolu rozmlouvají, že používají jazyk. A přesto je skutečnost, že terapie vyžaduje používání jazyka, skrývána jako Odcizený dopis E. A. Poa. Skutečnost, že terapie vyžaduje jazyk, byla sice vždy nasnadě, ale přehlížena.

by De Shazer, Steve ; Úlehla, Ivan ; Berg, Insoo Kim | 8 May 2014, 12:39 | jazyk  


Nechme rozdíly pracovat

Jak se terapeut a klient domlouvají a jak zacházejí s tématy obsaženými v jejich rozhovorech, stávají se příběhy konverzace podmínkou změny okolností. Navíc nejasnosti a změny významů mohou být chápány jako změny v terapeutově a klientově vyprávění příběhu. Takové změny do značné míry vyžadují nové "zápletky", jakou je např. záměna tématu problém za ...

KN113

by De Shazer, Steve ; Úlehla, Ivan | 8 May 2014, 12:32 | přepis rozhovoru   kazuistika