Znaky, komunikace a jazyk

Na těchto stránkách se pokusím poukázat na některé koncepční a definiční úpravy, které se zdají být nezbytné, pokud chceme, abychom si ujasnili všechny vágnosti, nejasnosti a rozpory, které prostupují celou literaturou o zdraví, komunikaci a jazyka zvířat.

by Glasersfeld, Ernst von | 8 Jun 2015, 15:58 | kybernetika   jazyk   klasika   radikální konstruktivismus  


Some thoughts on language in therapy

Steve seemed to know a great deal about Wittgenstein, not only about his life and philosophical ideas but also about the culture of his time, literature and music. While we were enjoying an Indian meal, he answered some questions I had about the book with great ease and precision. Wittgenstein ...

by Huibers, Arnoud ; De Shazer, Steve | 16 Sep 2014, 6:57 | jazyk   interview   SF  


Making Numbers Talk: Language in Therapy

The metaphor of therapy as conversation is simultaneously useful and dangerously misleading. The danger lies in what is probably an inevitable vowel shift from a to i, that is, from “therapy as conversation”to “therapy is conversation.”The vowel shift marks a transformation from metaphor to metaphor disguised as concept.

| PŘEKLAD

by Berg, Insoo Kim ; De Shazer, Steve | 9 Sep 2014, 12:34 | jazyk  


Useful Guidelines

Obsahuje heslovité návody k jednotlivým metodám krátké terapie - Indications of client engagement, Why questions, List of questions Lead-In, Useful language skills, Useful question for working with involuntary clients, Working assmption about childern, Working assumption about parents, 20 minute interview, Steps to homework, Closure of the Session.

by Berg, Insoo Kim | 9 Sep 2014, 8:10 | končení terapie   úkoly, dopisy a osvědčení   zázračná otázka   krátká terapie   jazyk  


Poststrukturální revize terapie

První, co je očividné každému, kdo pozoruje terapeutické sezení, je to, že terapeut a klient spolu rozmlouvají, že používají jazyk. A přesto je skutečnost, že terapie vyžaduje používání jazyka, skrývána jako Odcizený dopis E. A. Poa. Skutečnost, že terapie vyžaduje jazyk, byla sice vždy nasnadě, ale přehlížena.

by De Shazer, Steve ; Úlehla, Ivan ; Berg, Insoo Kim | 8 May 2014, 12:39 | jazyk  


Jazyk a paradox

V terapii se setkávají dva nebo více osob a vytvářejí nové sdružení, spojení (coupeling), které jim umožňuje dospět k novým rozlišením. V tomto procesu probouzejí životní alternativy, které předtím neexistovaly. V nejlepším případě začíná psychoterapie určitým „uklouznutím“ v životě klienta a pohybuje se směrem k předefinování a rozšíření životních možností. ...

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 12:17 | jazyk  


Lidské systémy a jak s nimi pracujeme

Lidské systémy jsou systémy vyrábějící řeč a významy. Z toho plyne, že terapeutické systémy s nimiž pracujeme, jsou problémové systémy. Jako takové jsou přístupné řeči uvnitř oné oblasti, v níž je komunikováno o problému, kterým je systém charakterizován. Problém není charakterizován systémem, nýbrž naopak.

by Goolishian, Harry ; Anderson, Harlene ; Strnad, Vratislav | 9 Apr 2014, 12:31 | historie   problémem determinované systémy   jazyk   problém   terapeut   změna   klasika   citováno studenty  


Psychologie v době postmoderny

Ona tři témata moderny – zdůraznění individuálního myšlení, předpoklad racionálně pochopitelného světa a jazyk jako výrazový prostředek vnitřních procesů – jsou hlavními pilíři psychologie jako vědy prvního půlstoletí její existence. Zastavme se zde na chvíli a přezkoumejme naši reakci na tuto historii, jak jsme ji zobrazili. Možná stejně jako já ...

by Gergen, Kenneth J. | 8 Apr 2014, 14:47 | psychlogie   historie   moderna   postmoderna   konstrukcionismus   institucionální diskurz   jazyk  


Záhada, abstrakce a narativní psychoterapie

Životní rytmus zahrnuje i vytvoření a řešení záhad. V sociálním proudu jsou záhady řešeny většinou procesem abstrakce - vymyslíme a užijeme takové lingvistické prostředky, které umožní koordinovat „komunální“ činnosti. Ačkoli jsou tyto nástroje nutné a užitečné, někdy vedou k tomu, že zapletou člověka do sociální sítě sdílených vysvětlujících fikcí. Narativní ...

| Publiations by Jay Steven Efran

by Efran, Jay Steven | 8 Apr 2014, 9:31 | narativní přístup   jazyk   návody   magie   kontext  


Emoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu

Pohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.

by Efran, Jay Steven ; Blumberg, Marc J. | 4 Apr 2014, 11:18 | 1 review | rodinná terapie   emoce   kontext   jazyk   strukturní determinismus   svobodná vůle