Narativní přístup: Organizace jako dobrý příběh, rozhovor jako tvorba příběhu

Jak ze zkušenosti všichni dávno víme, firmy nejsou tvořeny jen produkty, rozvojovými projekty, ani je netvoří jakkoli magická čísla ekonomických ukazatelů, ale – firmy jsou tvořeny především lidmi. Jak dnes s pýchou i s rozpaky říkáme - lidskými zdroji. Lidé mají svoji osobní historii a svůj profesionální vývoj, aktuálně vyjádřený ...

by Strnad, Vratislav ; Hesoun, Jan | 6 May 2014, 13:43 | narativní přístup  


Autenticita systemiky

Systemika (konkrétněji systemická terapie), podle mého názoru, není synonymem pro naprostou neutralitu či obojetnost ve vlastních názorech. To, že resignuje na ideu absolutní pravdy, ještě neznamená negaci autenticity.

by Hesoun, Jan | 5 May 2014, 8:30


Východiska současné rodinné terapie

Terapeut se snaží abdikovat na mocenskou roli experta, ale přijímá úlohu toho, kdo vstupuje do příběhu klienta jako zúčastněný partner. Tím, že se podílí, účastní jako jeden z aktérů, pomáhá spoluvytvářet alternativní příběh, příběh s méně utrpením. Poukazuje též na tu stránku jazyka, která právě udržuje bezmoc tváří v tvář ...

by Hesoun, Jan | 5 May 2014, 8:25


Author: Hesoun, Jan