Fenomén jazyka v psychoterapii

Ačkoli od dob Charcota panuje poměrně dalekosáhlá shoda v tom, že psychoterapie je jednoduše „léčbou psychologickými prostředky“, je dnes velmi obtížné tento lapidární a tautologický výrok vhodně a aktuálně interpretovat, aby bylo přitom zachováno tehdejší ambivalentní zakotvení psychologie do pomezí mezi fyziologií (psychofyzikou) a metafyzikou. Je významné, že psychologie ...

by Strnad, Vratislav ; Úlehla, Ivan | 11 Oct 2022, 13:24


O smyslu intervenování

Pokouším se ve zkratce a poměrně riskantně – v nároku na porozumění - popsat komplexitu procesů, které jsou ve hře v „dosti dobré“ psychoterapii, v níž jde na rozdíl od medicíny o poněkud víc, smím-li se tak rouhat. Nejde totiž o život a přežití, o koloběh života a smrti, ale o kvalitu ...

by Strnad, Vratislav | 2 Feb 2022, 11:29


Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 17 Feb 2016, 10:17 | rodinná terapie   teorie   systemická terapie   kazuistika  


Kouzlo v páté provincii

Příběh, který vyprávíme, se drží této tradice. Je to příběh, který existuje v oné "hraniční oblasti" mezi mýtem a realitou, vyprávěný a poslouchaný jako "realita". Hovořící osoby jsou "Paddy" a "Molly" (mladý pár žádající o pomoc) a začínající systemický tým (autoři a Philip Kearney). Manželský pár líčí fatalistickou vizi založenou ...

by McCarthy, Imelda Colgan ; Byrne, Nolaig O'Reilly ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 9:36 | kazuistika   sebevražda  


Terapie jako dekonstrukce

V tomto článku mi nejde o dekonstrukci vědění a praktických postupů etablovaných terapeutických modelů nebo ”hnutí”. Spíše bych se chtěl zamyslet nad určitými terapeutickými praktikami ve vztahovém rámci, který vyplývá z pojmu dekonstrukce. Protože ve své profesionální práci dávám přednost tomu, co se děje v terapeutickém kontextu, představím na začátku ...

by White, Michael ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 8:58 | kazuistika   dekonstrukce  


Diskurz radikálního konstruktivismu

Radikální konstruktivismus umožňuje empiricky fundovanou alternativu novodobého vědeckého pozitivismu, bez podlehnutí módním trendům kritiky vědy z iracionalis- tických pozic. Produktivním způsobem překonává relativistické a skepticistické pozice tím, že prokazuje, že právě subjektivní závislost našich konstrukcí skutečnosti může vysvětlit naše úspěšné jednání v sociálně přijatém a zdánlivě objektivním fyzikálním světě. Poskytuje ...

by Schmidt, Siegfried J. ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 7:20


Konstruktivistické úvahy o lásce

Vybral jsem pro Vás dva nezkrácené texty H. Maturany a N. Luhmanna, první z roku 1985, druhý (v prvním vydání) z roku 1982. Důvodem takové volby pro mě bylo jejich propojení společným tématem "lásky" – tématem, jež se zdá být tak vzdálené chladnému jazyku konstruktivistů. Dalším důvodem je odlišnost přístupu ...

by Luhmann, Niklas ; Strnad, Vratislav ; Maturana, Humberto | 8 May 2014, 9:17


Systemická terapie v Německu

Zde popsaná pozice se neomezuje na speciální “příslušnost ke klubu” (radikálního, biologického, sociálního nebo “integrativního” konstruktivismu), ale je přímo zaměřena na prakticky použitelné porozumění člověku a povaze jeho společné existence s druhými. Proto obsahově nejspíše odpovídá “operacionálnímu konstruktivismu” ve smyslu Luhmanna (srov. Schmidt 1995) a politicky odpovídá koncepční platformě, kterou ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 8 May 2014, 8:59


Nejdříve musíme být ve dvou

Konstruktivismus, jejž zastávám, je radikální právě svým pokusem vysvětlovat naše vědění jako vnitřní konstrukci a nikoli jako poznatek. Jistě víte, že celá velká oblast filozofie se nazývá teorie poznání. Vždy se snažím celou tuto oblast přerámovat a mluvit o teorii vědění, protože bych se právěchtěl odpoutat od poznání.

by Glasersfeld, Ernst von ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 13:06


Ke vzniku radikálního konstruktivismu z ducha kybernetiky

V deklaraci “Americké společnosti pro kybernetiku” je kybernetika formulována jako “způsob myšlení, nikoli jako soubor faktů”. (1983) Tato charakteristika je příznačná pro ony myšlenkové a výzkumné podněty, které by měly být jádrem následujících úvah kolem tzv. radikálního konstruktivismu.

by Foerster, Heinz von ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 12:27 | teorie poznání