Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 17 Feb 2016, 10:17 | rodinná terapie   teorie   systemická terapie   kazuistika  


Kouzlo v páté provincii

Příběh, který vyprávíme, se drží této tradice. Je to příběh, který existuje v oné "hraniční oblasti" mezi mýtem a realitou, vyprávěný a poslouchaný jako "realita". Hovořící osoby jsou "Paddy" a "Molly" (mladý pár žádající o pomoc) a začínající systemický tým (autoři a Philip Kearney). Manželský pár líčí fatalistickou vizi založenou ...

by McCarthy, Imelda Colgan ; Byrne, Nolaig O'Reilly ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 9:36 | kazuistika   sebevražda  


Terapie jako dekonstrukce

V tomto článku mi nejde o dekonstrukci vědění a praktických postupů etablovaných terapeutických modelů nebo ”hnutí”. Spíše bych se chtěl zamyslet nad určitými terapeutickými praktikami ve vztahovém rámci, který vyplývá z pojmu dekonstrukce. Protože ve své profesionální práci dávám přednost tomu, co se děje v terapeutickém kontextu, představím na začátku ...

by White, Michael ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 8:58 | kazuistika   dekonstrukce  


Diskurz radikálního konstruktivismu

Radikální konstruktivismus umožňuje empiricky fundovanou alternativu novodobého vědeckého pozitivismu, bez podlehnutí módním trendům kritiky vědy z iracionalis- tických pozic. Produktivním způsobem překonává relativistické a skepticistické pozice tím, že prokazuje, že právě subjektivní závislost našich konstrukcí skutečnosti může vysvětlit naše úspěšné jednání v sociálně přijatém a zdánlivě objektivním fyzikálním světě. Poskytuje ...

by Schmidt, Siegfried J. ; Strnad, Vratislav | 12 May 2014, 7:20


Konstruktivistické úvahy o lásce

Vybral jsem pro Vás dva nezkrácené texty H. Maturany a N. Luhmanna, první z roku 1985, druhý (v prvním vydání) z roku 1982. Důvodem takové volby pro mě bylo jejich propojení společným tématem "lásky" – tématem, jež se zdá být tak vzdálené chladnému jazyku konstruktivistů. Dalším důvodem je odlišnost přístupu ...

by Luhmann, Niklas ; Strnad, Vratislav ; Maturana, Humberto | 8 May 2014, 9:17


Systemická terapie v Německu

Zde popsaná pozice se neomezuje na speciální “příslušnost ke klubu” (radikálního, biologického, sociálního nebo “integrativního” konstruktivismu), ale je přímo zaměřena na prakticky použitelné porozumění člověku a povaze jeho společné existence s druhými. Proto obsahově nejspíše odpovídá “operacionálnímu konstruktivismu” ve smyslu Luhmanna (srov. Schmidt 1995) a politicky odpovídá koncepční platformě, kterou ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 8 May 2014, 8:59


Nejdříve musíme být ve dvou

Konstruktivismus, jejž zastávám, je radikální právě svým pokusem vysvětlovat naše vědění jako vnitřní konstrukci a nikoli jako poznatek. Jistě víte, že celá velká oblast filozofie se nazývá teorie poznání. Vždy se snažím celou tuto oblast přerámovat a mluvit o teorii vědění, protože bych se právěchtěl odpoutat od poznání.

by Glasersfeld, Ernst von ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 13:06


Ke vzniku radikálního konstruktivismu z ducha kybernetiky

V deklaraci “Americké společnosti pro kybernetiku” je kybernetika formulována jako “způsob myšlení, nikoli jako soubor faktů”. (1983) Tato charakteristika je příznačná pro ony myšlenkové a výzkumné podněty, které by měly být jádrem následujících úvah kolem tzv. radikálního konstruktivismu.

by Foerster, Heinz von ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 12:27 | teorie poznání  


Jazyk a paradox

V terapii se setkávají dva nebo více osob a vytvářejí nové sdružení, spojení (coupeling), které jim umožňuje dospět k novým rozlišením. V tomto procesu probouzejí životní alternativy, které předtím neexistovaly. V nejlepším případě začíná psychoterapie určitým „uklouznutím“ v životě klienta a pohybuje se směrem k předefinování a rozšíření životních možností. ...

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 12:17 | jazyk  


Nitro vnější slupky vnitřního světa. Poznámky pod čarou ke Glasersfeldovi

Tam venku je svět. A tady uvnitř jsem já. Na jedné straně objekty, na druhé straně subjekt. Subjekt, jsa uvnitř, poznává objekty venku tím způsobem, že z nich dělá objekty jsoucí uvnitř. Problém začíná. Tento – klidně jej tak pojmenujme – skandál realismu se u Glasersfelda stává bodem obžaloby. Obžalováni ...

by Reithmayr, Franz ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 11:48