Zrozen aby se organizoval

Co v biologické struktuře jedince způsobuje, že je komplexita možná? Z tohoto úhlu pohledu si yslím, že jedna z nejvíc fascinujících věcí na biologii je, že pokud jde o nervový systém, existuje v odovědi na tuto otázku jeden klíčový prvek ne úrovni biologické strukutry. A tento klíčový prvek je fakt, ...

by Varela, Francisco | 2 Feb 2022, 11:16


Subject: ontologická biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve. ...


Nepředvídatelné nitro (nepředvídaletnost)

Proč se nepředvídatelno, virtuální identity, objevují všude kolem, vytvářejí světy, ať už v duševní /tělesné rovině, buněčné nebo transorganické rovině ? Tento fenomén je něco tak produktivního, že nepřestává způsobovat vznik zcela nových oblastí: život, myšlení, společnost. A tohle nepředvídatelno je založeno na procesech tak proměnných a hlubokých, že vytváří ...

by Varela, Francisco ; Nekolová, Míša | 26 Apr 2014, 16:24


Zrozen, aby (se) organizoval

Myslím, že bychom tu otázku měli otočit, protože komplexita světa se objevuje v návaznosti na biologickou strukturu jedince. A tak podle mě bychom tu otázku měli položit spíš takto: Co v biologické struktuře jedince způsobuje, že je komplexita možná?

by Varela, Francisco | 26 Apr 2014, 16:18 | rozhovor  


The tree of knowledge

This book will start readers thinking in new ways about both science and philosophy. The authors have been most ingenious in finding means to explain at the same our human processes of thought and the facts of biology. There are fresh insights on every page, presented very clearly. Dr. Maturana ...

KN46

by Maturana, Humberto ; Varela, Francisco J. | 28 Mar 2014, 10:04 | fyziologie   kognitivní psychologie   neuropsychologie   smyslové vnímání   studie   učení