Kazuistika č. 1

Objednávka byla slovy klienta stanovena jako nalezení řešení z tíživé situace, která však nebyla zatím přesně popsána. Klientova žádost, aby se mohl ,,vypovídat” byla terapeutem přijata jako právoplatná potřeba, v níž terapeut věří, že bude-li postupně naplňována, bude i krystalizovat preciznější zakázka v systemickém slova smyslu.

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 7:37 | lépe formulované cíle   oceňování   pátrání po zdrojích   kazuistika  


Subject: lépe formulované cíle

Klienti přicházejí většinou s tím, co je špatně, ale je užitečnější společně zformulovat cíl společné práce, než probírat stížnosti. Nejde o to, aby terapeut odškrtával jednotlivé body následujícího seznamu, ale aby jim rozuměl a uměl je tvořivě využívat..