O psychoterapii jako o umění

Článek představuje autorovo připodobnění systemické terapie k uměleckému procesu, jehož metodou je, (stejně jako u systemické psychoterapie) reflektování významů. Dle autora je terapeutický proces srovnatelný s procesem umělecké kreace, jehož podstatou je jako u umění tvořivá interakce vnitřních významů. Metodu reflektování ztotožňuje autor článku s hledáním umělecké inspirace, která osvěcuje ...

by Tůma, Daniel | 7 Jan 2015, 16:51


Kazuistika č. 5

Vysvětluji dívce, že je mi v situaci vědomí o jejím suspektním úmyslu nedobře, pokouším se dojednat a podmínit další spolupráci slibem, že prášky vrátí ještě dnes večer matce a dojednáváme, že si s matkou pro kontrolu zavolám. Přebírám v systemickém rámci kontrolu, přebírám dozor a opatruji. Dále s dívkou hovoříme ...

by Tůma, Daniel | 11 Oct 2014, 14:20 | přepis rozhovoru   pátrání po zdrojích   partnerské vztahy   kazuistika  


Kazuistika č. 4

Pokračuji v, pro systemiku klasickém, opracovávání objednávky. Ptám se klienta, zdali se máme spíš věnovat té situaci, a jak ji zvládat (Shazerův solution focused approach), nebo máme-li hovořit o tátovi a nebo zdali mi může říci, co z těch témat považuje za nejdůležitější pořešit, aby vedly podle něj ke kýženému ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 9:14 | přepis rozhovoru   rodinná terapie   pátrání po zdrojích   odvaha   škola   kazuistika  


Kazuistika č. 2

Oba dále popisují situaci posledních týdnů, kdy manžel odešel z jejich dcerou ke známým a nedal manželce vědět, neodpovídal na telefonáty a manželka kontaktovala policii. Z této situace vyvstala žádost o rozvod, soud se má prý konat za tři dny a oba manželé potrvzují, že by rádi od poradců věděli, ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 8:03 | rodinná terapie   pátrání po zdrojích   psychoterapeutické centrum   zázračná otázka   párová terapie   kazuistika  


Kazuistika č. 3

Chlapec při rozhovoru tvrdí, že za vše může on, že ví, že vše vyvolává jen on, máma se mu ,,obětovala“ a on to pořád nezvládá. (matku často hladí po vlasech, či po ramenou) Zároveň se ale často přerušuje matčin monolog a vysvětluje jí, že by mu stačilo, kdyby ho jen ...

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 7:42 | zkušený klient   metafory   agrese   přepis rozhovoru   kazuistiky  


Kazuistika č. 1

Objednávka byla slovy klienta stanovena jako nalezení řešení z tíživé situace, která však nebyla zatím přesně popsána. Klientova žádost, aby se mohl ,,vypovídat” byla terapeutem přijata jako právoplatná potřeba, v níž terapeut věří, že bude-li postupně naplňována, bude i krystalizovat preciznější zakázka v systemickém slova smyslu.

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 7:37 | lépe formulované cíle   oceňování   pátrání po zdrojích   kazuistika  


Obhajoba kazuistiky klienta M.

Pokus o dekonstrukci klientova ,,opatrovníka“ vedl k zajímavému obratu a vedl také k závěru, než který by se celou dobu jevil jako ,,žádoucí“. Věříme-li v klientovu kompetenci rozhodnout se a udělit zkušenostem významy a smysl, mohu potvrdit, že se také tím pádem nejednou setkáváme s velmi překvapivými obraty. Z osobního ...

by Tůma, Daniel | 3 May 2014, 16:10 | kazuistika   soukromá praxe   předpoklady   partnerské vztahy   domácí násilí   otázka na zázrak   dekonstrukce   připojení   pochybnosti  


Author: Tůma, Daniel