Kazuistika č. 1

Objednávka byla slovy klienta stanovena jako nalezení řešení z tíživé situace, která však nebyla zatím přesně popsána. Klientova žádost, aby se mohl ,,vypovídat” byla terapeutem přijata jako právoplatná potřeba, v níž terapeut věří, že bude-li postupně naplňována, bude i krystalizovat preciznější zakázka v systemickém slova smyslu.

by Tůma, Daniel | 3 Oct 2014, 7:37 | lépe formulované cíle   oceňování   pátrání po zdrojích   kazuistika  


Struktura (racionalita) versus rebel (emoce)

Průběžně jsem také s respektem pozorovala, co dokáže vhodně volené ocenění za divy.

by Macek, Martina | 3 Sep 2014, 8:24 | kazuistika   SF   deprese   soukromá praxe   sebereflexe   stres   oceňování  


Kasuistika - případová práce

Po supervizi jsem začala být otevřenější k tématům paní R. a pracovat s nimi. Poté došlo ke změně postojů i u paní R. Paní R. začala přemýšlet a vyhodnocovat věci, které se jí v životě udály a dějí. Před započetím konzultací o věcech nikdy nepřemýšlela. Paní R. na začátku naší ...

by Trybenekrová, Daniela | 3 May 2014, 15:57 | kazuistika   domácí násilí   partnerské vztahy   soukromá praxe   kutání   doprovázení   oceňování   předsudky  


Párová terapie s manželi P.

Myslím, že jsem se snažila z mého pohledu soustředit na to nejpodstatnější, jít efektivně za cíli, které si manželé stanovili, nerozmělňovat naši práci ve zbytečných odbočkách... Zároveň uvažuji, že možná díky tomu nevyplula na povrch důležitější témata, jakási „meta-témata“, na kterých by bylo třeba užitečnější pracovat.

by Švejdíková, Karla | 3 May 2014, 14:42 | kazuistika   partnerské vztahy   psychoterapeutické centrum   panická porucha   doprovázení   přepis rozhovoru   oceňování   SF   domácí úkoly   sebereflexe   zneužívání   párová terapie  


Závěrečná práce

Klientka přišla do poradny na doporučení z psychiatrie ihned po svém propuštění. Důvodem hospitalizace byl pokus o sebevraždu, kterou reagovala na vztahové problémy. Setkaly jsme se pětkrát v časovém rozmezí 4 měsíců. Klientka si stanovila, na čem by chtěla pracovat a změny, kterých dosahovala, postupně popisovala. Ne ve všem se ...

by Štréblová, Lenka | 3 May 2014, 14:37 | kazuistika   poradna pro mezilidské vztahy   pokus o sebevraždu   oceňování   pražský výtah   škálování   SF  


Závěrečná práce

Zadávám úkol, že by se pan A. mohl zeptat své rodiny, vyžádat si od ní zpětnou vazbu na sebe, zda opravdu rodina vidí změny a jaké. Pan A. souhlasí. A zmiňuje se smíchem, že je na to zvědavý. Dále navrhuji, že by mohl zkusit sledovat a zapisovat si, co se ...

by Šilerová, Lenka | 2 May 2014, 13:55 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   přepis rozhovoru   stres   oceňování   kutání  


Pavel a jeho samota

Přestože byl klient se svým životem nadále nespokojený, spolupráce přinesla některé důležité změny. Společná setkání se mnou byla pro něj přemostěním z naprosté izolace k okolnímu světu. Své prožitky mohl slovně vyjádřit v bezpečné atmosféře, na což dosud nebyl zvyklý. Možná poprvé je nemusel v sobě utajovat. Společná práce také ...

by Ročovská, Silvie | 2 May 2014, 7:37 | kazuistika   krizové centrum   krizová intervence   komunikace   samota   strach   oceňování   formulování zakázky   SF   medikace  


Záverečná práca: komentovaná kazuistika

Zázračnú otázku som klientke položila až v poslednom sedení. Mojím zámerom bolo sumarizovanie detailov riešenia. Tiež som predpokladala, že podrobným preberaním dňa po zázraku ešte môžeme naraziť na niečo, čo by mohlo byť problematické a ešte premyslieť ako by to mohla zvládnuť. Ďalším zámerom bolo posilniť u klientky pocit sebaistoty, ...

by Ondrejková, Eva | 1 May 2014, 15:14 | kazuistika   občanské sdružení   zkušený klient   škálování   asertivita   oceňování   bezdomovci  


Dovolit si nebrat odpovědnost za druhého

Jedná se tedy spíše o zpětnou reflexi toho, kam se terapie ubírala a jaké jsem měla záměry. Stejně tak je těžké vytipovat „zlomové“ body, které klienta posouvají dál. Mnohdy totiž podle mého názoru hrají velkou roli věci, které jsou některou částí sezení vyprovokovány, nastartovány, ale které klient vykoná nebo vymyslí ...

by Novotná, Nora | 1 May 2014, 13:11 | kazuistika   sebereflexe   nestátní zdravotnické zařízení   výjimky   sebereflexe   otevírání terapie   zodpovědnost   oceňování   předpoklady   pražský výtah   domácí úkoly  


Postpenitenciární perspektiva systemické psychoterapie

V rámci této práce bych rád představil svou systemickou práci s klientem, krátce po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Bude zde tedy hovořeno o systemickém vedení psychoterapeutických konzultací v rámci postpenitenciární péče.

by Novák, Petr | 1 May 2014, 12:01 | kazuistika   trestná činnost   vina   vězení   oceňování   sebedůvěra   adaptace