Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona

Předmětem disertační práce je dílo anglo-amerického antropologa a kybernetika Gregory Batesona, které je v souladu s dánským biologem Jesperem Hoffmeyerem nahlíţeno jako příklad bioantropologického přístupu. Ten spočívá v přesvědčení, ţe mysl či duše představuje jeden z konkrétních projevů přírodního dění, a ţe toto dění samo má duševní charakter.

by Kučera, Marek | 3 May 2016, 15:23 | bioantropologie   nová biologie  


Subject: ontologická biologie

Maturanova ontologická biologie ve spojení s velice kompatibilní kybernetickou epistemologií Batesona může konečně nabídnout základ pro sociální vědy, protože jeho práce se souběžně věnuje a/ problému pozorovatele, b/ epistemologickému statusu objektivity a /c/ vztahu mezi Geisteswissenschaften a Naturwissenschaften. Řečeno prostě, Maturanova generativní hypotéza o strukturou determinovaném fungování autopoietické jednoty ve. ...


Objektivita. Argument příkazu

Je možné být skutečně objektivní? Je to možné alespoň v sociální, politické, ekonomické analýze? Jestliže ne, znamená to, že zůstáváme na pospas nejkrajnějšímu relativismu? Je toto hlavní příčina našich obtíží při zlepšování světa?

by Maturana, Humberto ; Lorenzová, Jitka | 20 May 2015, 15:52 | autopoiesa   nová biologie  


Subject: biologický základ sociálnich věd

Celé roky se užívaly různé vysvětlu­jící metafory jako newtonovská mechanika, elektřina, hydraulika, termodynamika, zpracování informací atd., aby se vytvořily teorie sociálních jevů. Každá z těchto metafor se osvědčila jako zajímavá, a nakonec neuspokojivá..


Subject: biologie

Na těchto stránkách jde především o biologii Humberto Maturany a Francesca Varely..


Teorie poznání založená na teorii Autopoiesis

Příspěvek se zabývá teorií poznání založené na teorii fungování seberegulujících se systémů. Příspěvek původně vznikl jako seminární práce a vychází především z textů Humberta Maturany.

by Havlásková, Markéta | 5 May 2014, 8:05 | informační uzavřenost   autopoiesa   biologie  


Krása myšlení: přepis části televizního rozhovoru

Pokud nás někdo pozval, abychom opustili tenhle svět jistoty, svět nepopiratelného chápání, a abychom se ještě postavili proti pokušení jistoty, pak to byl Humberto Maturana, biolog, myslitel, muž s neobyčejným zájmem od dětství, začal od emocí, dostal se k vědeckému myšlení a od vědeckého myšlení ho cesta vedla zpět k ...

by Maturana, Humberto ; Warnkne, Christian | 23 Apr 2014, 10:59 | biologie   interview   maturanovská neurobiologie  


Gespräche mit Humberto Maturana: fragen zur biologie, psychotherapie und den Baum der erkenntnis

Die vorliegende deutsche Erstveröffentlichung kommt ins Web 21 Jahre nach der Durchführung der ihr zu Grunde liegenden Gespräche. Eine frühere Veröffentlichung war aus mehreren Gründen gescheitert. Zum einen war der kastilische Originaltext erst acht Jahre nach den Gesprächen in Chile veröffentlicht worden.

by Ludewig, Kurt ; Maturana, Humberto | 23 Apr 2014, 8:10 | 1 review | teorie   biologie   interview  


Rozlišení pozorovatele: Pokus o interpretaci Maturany

„Jazykování“, jak občas Maturana vysvětluje, slouží mimo jiné k orientaci. Tím myslí zaměření pozornosti a v důsledku toho i individuálních zkušeností ostatních, což je způsob podpory rozvoje „domén shody“, které střídavě jsou nezbytnou podmínkou rozvoje jazyka. – Třebaže tento výrok (můžete i říci „jazykování“), kterým jsem tady začal, je přinejlepším ...

| Distinguishing the Observer

by Glasersfeld, Ernst von | 9 Apr 2014, 11:55 | informační uzavřenost   autopoiesa   cirkularita   ontologie   koherence   biologie  


Jak rozumět Batesonovi a Maturanovi

Pokusy o pročištění pojmových základů rodinné terapie pomocí “epistemologie” přinesly vzrušení, nudu, podráždění a zmatek. Motivován přesvědčením, že aspoň zmatek je možné zmírnit, předkládá autor tuto stať jako studijního průvodce a tak trochu jako Rozetskou desku pro převod díla Gregory Batesona a Humberta Maturany. Článek ukazuje, že Maturanova práce je ...

KN22 | Wiley Online Library

by Dell, Paul F. ; Adamovský, Petr | 17 Mar 2014, 12:25 | 3 reviews | epistemologie   strukturní determinismus   biologie   ontologie   kritická úvaha   integrativní pokus