Reports

Reflektování v systemické psychoterapii / Úlehla, Ivan

Definice: reflektování je tehdy systemické, když k reflektování terapeut využívá systemické modely.

Hesla: klasika ; návody ; teorie

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Articles

Téma víry v psychoterapii / Balcar, Karel

Příspěvek klade otázku, zda je psychoterapie, popřípadě psychologie jako jeden z jejích zdrojů, schopna přispět klientům v otázkách jejich světonázorové víry. Odpovídá, že takové přispění je možné tam, kde vyznávaná víra nebo osobní rozpaky, poruchové příznaky či zakoušené utrpení v souvislosti s ní jsou provázeny nebo působeny psychologickými motivy či překážkami.

Hesla: návody ; vyznání

Viz též: http://www.pvsps.cz/

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Translations / studentské překlady

Vnitřní rozhovor terapeuta / Robert Peter -- Burianová, Jana (překlad) -- Neumannová, Martina (překlad)


In: Robert Peter -Therapist's Inner Conversation Impasse
Hostitelský dokument

Používání narativních metafor jako je text, příběh a rozhovor v rodinné terapii se zrodilo ze zklamání systemovými/kybernetickými metaforami do té doby dominantními v rodinné terapii. (Anderson & Goolishian, 1990a).

Hesla: narativní ; návody

V kolekcích: Theses > Translations


Translations / studentské překlady

Cirkulární otázky / Fejkusová, Pavlína (překlad) -- Líbenková, Tereza (překlad)

Originální název: Zirkuläres Fragen

Tento článek se věnuje zejména vysvětlení a poměrně podrobnému popisu konstrukce cirkulárních otázek v různých formách. Jsou zde uvedeny také důležité odkazy na odpovídající literaturu k tomuto tématu a související teoretické základy. V praktické části textu s názvem „Příklady“ je technika cirkulárního dotazování představena díky přepisům rozhovoru v kontextu terapeutické práce, sociálně vzdělávací a pedagogické práce. Článek je stručným a srozumitelným přehledem různých forem dotazování při práci s klienty.

Hesla: návody ; rodinná terapie

V kolekcích: Theses > Translations


Reports / citováno studenty KN111

Crafting the "Tap on the Shoulder": A Compliment template for Solution-Focused Therapy / Berg, Insoo Kim

Based upon their experience working in a community mental-health clinic using solution-focused brief therapy, the authors describe a template for developing compliments. With most people, the family is a central part of their social system and therefore key to solution building. The authors have found the template particularly helpful in promoting solution building within the family system and therefore a very useful component in family therapy.

Hesla: kazuistika ; návody ; přepis rozhovoru ; SF ; struktura rozhovoru

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports, Case reports


Reports

Traumatisme, competence et Choix: Pratiques cliniques de la thérapie narrative / Beaudoin, Marie-Nathalie

Cette article présente un processus de ré-écriture de l’expérience et de l’histoire personnelle d’événements traumatisants. Des micro-pratiques spécifiques qui peuvent contribuer à une experience de compétence chez le client , sont exposées dans un modèle composé de quatre quadrants. La transcription d’une session de thérapie illustre ce modèle.

Hesla: narativní přístup ; návody ; přepis rozhovoru ; struktura rozhovoru ; trauma

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports / citováno studenty KN84

Treading lightly: the solution-focused approach in practice / George, Evan

Counsellors coming across the solution-focused approach for the first time often comment on the simplicity of the model. Their comments can sometimes seem a little critical since, as we know, complexity is a quality that is valued in our society while ‘simple’ is often disparagingly equated with ‘simplistic’ and so rejected. However, before long, as their familiarity with the model grows, the same counsellors who were struck by the simplicity begin to comment, at times ruefully, ‘it may be simple but it’s not easy to do’. This apparent paradox – ‘simple but not easy’ – gets right to the heart of the solution-focused approach.

Hesla: krátká terapie ; návody ; SF ; struktura rozhovoru ; teorie

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Reports

For Students Only / Berg, Insoo Kim

As increasing number of academic programs teach Solution-Focused Brief Therapy, we are increasingly asked by students to assist them in their learning about the approach and in their assignments for writing about it’s “founders” and personal information. All such requests from students, of course, they needed to finish the paper yesterday. We are not normally available to students “yesterday” even though it is very urgent for them and we would like them to succeed in earning good grades.

Hesla: důvěra ; historie ; návody ; SF

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Reports


Articles

The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session / Nardone, Giorgio -- De Antoniis, Simona

Originální název: The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum in the first session

In: Brief Strategic and Systemic Therapy European Review. - č. 2, - 2005

Our title refers to that aspect of psychotherapy which involves the interaction between the client’s position (their perspective, values, strongly held beliefs, as they pertain to a problem) and the clinician’s therapeutic stance. We have observed that expert therapists not only execute a model of psychotherapy but also adopt “attitudes” themselves that serve to facilitate therapeutic movement in their clients.

Hesla: návody ; otázky ; struktura rozhovoru ; úzkost

Viz též: PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles


Articles

Solution Is Only a Smile Away / Panayotov, Plamen

18 s.

Therapy is a piece of time shared by a client (an individual, a couple, a family, or a group) and a therapist, usually spent in a conversation between them, and meant to be useful for the former.

Hesla: koány ; návody ; SF

Viz též: Solution Centre; PŘEKLAD

V kolekcích: Books, Articles & Reports > Articles

  • Solution is only smile away:
  • PDF
  • prezentace:
  • PPS