Subject: neexpertnost

Je nešťastný slogan. Terapeut není a nemůže být ani tabula rasa, ani Pat a Mat. Naopak, je to odborník, vzdělaný a zkušený. Je expert na používání psychoterapeutických postupů a úvah. Je speciálně vybaven na porozumění klientovým těžkostem a ví jak s nimi zacházet..


Názory klientů: praktické rady od expertů na to, jak vytvářet dialogový rozhovor a kolaborativní vztah

Vědění - falešná představa porozumění nebo záruky metodologie - snižuje možnost pochopení a zvyšuje naši hluchotu k neočekávanému, nevyslovenému a dosud neřečenému (Anderson & Goolishian, 1988b). Pokud vždy sledujeme a slyšíme věci, na které jsme zvyklí, potom pomineme, ani nezpozorujeme ani neuslyšíme to, co je odlišné nebo jedinečné. Pozice ne-vědění ...

by Anderson, Harlene | 28 Mar 2014, 14:44 | dialog   kolaborativní přístup   neexpertnost   nejistota   kazuistika