Organizace v kontextu: od rozdělení k synchronicitě

Tradičně rozlišujeme mezi organizací a světem tam venku – mezi vnitřním a vnějším. „My jsme Penn State !“ bylo po desítky let sjednocující zvolání univerzity. Tato slova prohlašují, že členové Penn State vytváří hranici okolo univerzity, která rozděluje ty, kteří jsou uvnitř a ty, kteří jsou vně. Pro některé účely ...

by Anderson, Harlene ; Gergen, Kenneth J. | 9 Sep 2014, 9:30


Směrem k oceňujícímu organizování

Tato kniha je koncipována tak, aby poskytla čtenářům inspiraci a zdroje pro rozvíjení Oceňující organizace, té organizace, která maximálně vyhovuje podmínkám, jenž se vynořily ve 21.st. V tomto světě, kde se dějí překotné a spletité změny, věříme, že starý hierarchicky organizovaný model kontroly a příkazů přestal být efektivní. Proces oceňujícího ...

by Anderson, Harlene ; Gergen, Kenneth J. | 9 Sep 2014, 9:12


Lidské systémy a jak s nimi pracujeme

Lidské systémy jsou systémy vyrábějící řeč a významy. Z toho plyne, že terapeutické systémy s nimiž pracujeme, jsou problémové systémy. Jako takové jsou přístupné řeči uvnitř oné oblasti, v níž je komunikováno o problému, kterým je systém charakterizován. Problém není charakterizován systémem, nýbrž naopak.

by Goolishian, Harry ; Anderson, Harlene ; Strnad, Vratislav | 9 Apr 2014, 12:31 | historie   problémem determinované systémy   jazyk   problém   terapeut   změna   klasika   citováno studenty  


Názory klientů: praktické rady od expertů na to, jak vytvářet dialogový rozhovor a kolaborativní vztah

Vědění - falešná představa porozumění nebo záruky metodologie - snižuje možnost pochopení a zvyšuje naši hluchotu k neočekávanému, nevyslovenému a dosud neřečenému (Anderson & Goolishian, 1988b). Pokud vždy sledujeme a slyšíme věci, na které jsme zvyklí, potom pomineme, ani nezpozorujeme ani neuslyšíme to, co je odlišné nebo jedinečné. Pozice ne-vědění ...

by Anderson, Harlene | 28 Mar 2014, 14:44 | dialog   kolaborativní přístup   neexpertnost   nejistota   kazuistika  


Author: Anderson, Harlene

Harlene Anderson, Ph.D., is founding member of the Houston Galveston Institute, the Taos Institute, and Access Success. She is recognized internationally as being at the leading edge of postmodern collaborative practices as a thinker, consultant, coach, and educator. She takes her tools -- her insights, her curiosity, her engaging conversational [...]