Kybernetika předsudků v psychoterapeutické praxi

Text, který jsem vybral, tvoří pro mne nejzajímavější asi čtvrtinu celé knihy. Kapitoly Úvod a Klinické předsudky jsou v celku až na nepatrné krácení označené [...]. Z ostatních kapitol, jsem poznamenal některé odstavce a věty, které se mi zdají důležité pro pochopení souvislostí a záměru autorů. Podstatné se mi jeví ...

KN54 | ebrary

by Cecchin, Gianfranco ; Lane, Gerry ; Ray, Wendel A. ; Úlehla, Ivan | 2 Apr 2014, 14:33 | 1 review | předpoklady   předsudky   klasika   teorie   znevažování   samozřejmost   nesamozřejmost   reflektování  


Subject: nesamozřejmost čehokoli

Přestože víme, že instruktivní interakce není možná, zdá se, že na druhé lidi máme vliv. Jakkoli je jeho dopad exaktně nepředpověditelný, neustále sbíráme zkušenosti, které zvyšují šanci, že naše působení, spíše než jinak, dopadne podle našeho záměru..