Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona

Předmětem disertační práce je dílo anglo-amerického antropologa a kybernetika Gregory Batesona, které je v souladu s dánským biologem Jesperem Hoffmeyerem nahlíţeno jako příklad bioantropologického přístupu. Ten spočívá v přesvědčení, ţe mysl či duše představuje jeden z konkrétních projevů přírodního dění, a ţe toto dění samo má duševní charakter.

by Kučera, Marek | 3 May 2016, 15:23 | bioantropologie   nová biologie  


Objektivita. Argument příkazu

Je možné být skutečně objektivní? Je to možné alespoň v sociální, politické, ekonomické analýze? Jestliže ne, znamená to, že zůstáváme na pospas nejkrajnějšímu relativismu? Je toto hlavní příčina našich obtíží při zlepšování světa?

by Maturana, Humberto ; Lorenzová, Jitka | 20 May 2015, 15:52 | autopoiesa   nová biologie