Bioantropologie: transdisciplinární projekt Gregory Batesona

Předmětem disertační práce je dílo anglo-amerického antropologa a kybernetika Gregory Batesona, které je v souladu s dánským biologem Jesperem Hoffmeyerem nahlíţeno jako příklad bioantropologického přístupu. Ten spočívá v přesvědčení, ţe mysl či duše představuje jeden z konkrétních projevů přírodního dění, a ţe toto dění samo má duševní charakter.

by Kučera, Marek | 3 May 2016, 15:23 | bioantropologie   nová biologie  


Závěrečná práce

Jedná se o mladý manželský pár, zatím (dobrovolně) bezdětný. Přestože konzultaci telefonicky objednával Karel, iniciátorkou kontaktu s poradnou byla Jarmila. Vedly ji k tomu opakující se konflikty s Karlem, jejichž příčinu spatřovala v jeho povaze.

by Kučera, Marek | 17 Feb 2016, 9:50 | kazuistika   teorie   párová terapie   manželská poradna  


Kybernetika "Já": teorie alkoholismu

Obecně se má za to, že „příčiny“ či „důvody“ alkoholismu lze nalézt v alkoholikově střízlivém životě. Ve svých střízlivých projevech bývají alkoholici obvykle titulováni výrazy jako „nedospělý“, „fixovaný na matku“, „orální“, „homosexuální“, „pasivně agresivní“, „bojící se úspěchu“, „přecitlivělý“, „hrdý“, „přátelský“ či prostě „slabý“. Avšak zřídkakdy se zkoumají logické implikace tohoto ...

by Bateson, Gregory ; Kučera, Marek | 12 May 2015, 7:54 | alkohol   anonymní alkoholici   klasika  


Author: Kučera, Marek