Rozloučení s objektivitou

Pro generaci zažívající změny životního prostředí, sociální revoluci a rozbití konceptů tvořících základy světového názoru, se tyto změny vždy zdají být hlubší a mnohem více okázalé než všechny dřívější otřesy zaznamenané historií. I přes to, si dovolím říct, že během osmi dekád, které prozatím Heinz von Foerster zažil, byly tradiční ...

by Glasersfeld, Ernst von | 8 Jun 2015, 16:21 | objektivita   poznání   klasika   radikální konstruktivismus  


Subject: objektivita


Konstruktivismus: k čemu nám může být dobrý: Vědět, kdy stůl není pohovka

Dobré vzdělání a dobrá konatruktivistická psychoterapie mají hodně společného. Vystavují člověka rizikům. Obojí bylo stvořeno k tomu, aby podněcovalo zvídavost a obojí funguje a obojí funguje nejlépe, když je živým dobrodružstvím a ne jen akademickou zábavou.

KN104

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. | 8 Apr 2014, 8:44 | 1 review | konstruktivismus   poznání   objektivita   svědomí   kontext  


Násilí a systemické hledisko: Problém moci

Násilí je neobyčejně lineární pojem, který lze jen těžko uchopit ze systemické perspektivy. S Batesonovou systemickou diskvalifikací pojmu moci často bývá automaticky spojována analogická diskvalifikace pojmu násilí. Tento postoj je zkoumán ve světle současné feministické kritiky. Argumentuje se, že (a) násilí a moc jsou podstatnou součástí sféry lidské zkušenosti a ...

| Wiley Online Library

by Dell, Paul F. | 4 Apr 2014, 8:35 | 1 review | násilí   konstruktivismus   teorie   klasika   jazyk   objektivita