Konstruktivismus v bahně velkoměsta

Novicové psychoterapie často popisují zmatky, které mají se svou úlohou: mají být empatickými naslouchači, zrcadlícími odrazy, urovnávači konfliktů, sociálními ad­vokáty, politickými reformátory, konverzujícími hostiteli, psychologickými kouči, náboženskými vůdci nebo guru New Age? Nejasno je vydává na milost klientovým přáním a očekáváním, a pak se také mohou cítit ohroženi přímou otázkou, ...

by Efran, Jay Steven ; Úlehla, Ivan | 16 May 2014, 13:31


Radikální konstruktivismus: otázky a odpovědi

Novicové psychoterapie často popisují zmatky, které mají se svou úlohou: mají být empatickými naslouchači, zrcadlícími odrazy, urovnávači konfliktů, sociálními advokáty, politickými reformátory, konverzujícími hostiteli, psychologickými kouči, náboženskými vůdci nebo guru New Age? Nejasno je vydává na milost klientovým přáním a očekáváním, a pak se také mohou cítit ohroženi přímou otázkou, ...

KN112

by Efran, Jay Steven | 12 May 2014, 9:12


Jazyk a paradox

V terapii se setkávají dva nebo více osob a vytvářejí nové sdružení, spojení (coupeling), které jim umožňuje dospět k novým rozlišením. V tomto procesu probouzejí životní alternativy, které předtím neexistovaly. V nejlepším případě začíná psychoterapie určitým „uklouznutím“ v životě klienta a pohybuje se směrem k předefinování a rozšíření životních možností. ...

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. ; Strnad, Vratislav | 7 May 2014, 12:17 | jazyk  


Záhada, abstrakce a narativní psychoterapie

Životní rytmus zahrnuje i vytvoření a řešení záhad. V sociálním proudu jsou záhady řešeny většinou procesem abstrakce - vymyslíme a užijeme takové lingvistické prostředky, které umožní koordinovat „komunální“ činnosti. Ačkoli jsou tyto nástroje nutné a užitečné, někdy vedou k tomu, že zapletou člověka do sociální sítě sdílených vysvětlujících fikcí. Narativní ...

| Publiations by Jay Steven Efran

by Efran, Jay Steven | 8 Apr 2014, 9:31 | narativní přístup   jazyk   návody   magie   kontext  


Všehochuť řešení: Jak moc nová a odlišná je terapie zaměřená na řešení?

Fascinace kliniků metodou zaměřenou na řešení, přístupem, který se zdá nabízet přímočarou, účinnou, snadno naučitelnou a prakticky neohrožující strategii řešení širokého okruhu problémů duševního zdraví. Tento přístup usiluje obnažit terapeutický proces až na samu jeho dřeň, usiluje obejít se bez takových zmatečných věcí jako jsou diagnosy, interpretace, případy a historie, ...

by Efran, Jay Steven ; Schenker, Mark D. | 8 Apr 2014, 8:58 | 1 review | zázračná otázka   kritická úvaha   SF   kontext  


Konstruktivismus: k čemu nám může být dobrý: Vědět, kdy stůl není pohovka

Dobré vzdělání a dobrá konatruktivistická psychoterapie mají hodně společného. Vystavují člověka rizikům. Obojí bylo stvořeno k tomu, aby podněcovalo zvídavost a obojí funguje a obojí funguje nejlépe, když je živým dobrodružstvím a ne jen akademickou zábavou.

KN104

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. | 8 Apr 2014, 8:44 | 1 review | konstruktivismus   poznání   objektivita   svědomí   kontext  


Emoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu

Pohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.

by Efran, Jay Steven ; Blumberg, Marc J. | 4 Apr 2014, 11:18 | 1 review | rodinná terapie   emoce   kontext   jazyk   strukturní determinismus   svobodná vůle