Systémové a systemické směry v psychoterapii a psychosomatice

Cílem takto pojaté terapie není odstranění neurobiologické danosti psychosomatického reagování, ale dosažení takové změny v sociálním systému nemocného (rodinném, pracovním), která umožní opustit tvorbu symptomů. Teprve v další, “růstové fázi” léčby, pokud o ni psychosomatický pacient projeví zájem, je možné dlouhodobou celostně pojatou terapií rozvinout i “emoční část” jeho osobnosti ...

by Konečný, Martin | 5 May 2014, 9:15 | historický kontext   psychosomatika  


Používání procesu reflektování při práci s rodinami s problémem násilí a týrání dětí

V této kapitole bychom rádi popsali to, jak se náš tým, pracující v běžné psychiatrické klinice s ambulantními klienty, setkal s výzvou jak pracovat s pacienty, kteří pocházejí z odlišného kulturního prostředí. Naše zaběhané teorie a praxe nám neposkytovaly nezbytné nástroje pro práci s nimi. Pokud jsme použili některé námi ...

by Kjellberg, Eva ; Vargová, Branislava | 22 Apr 2014, 12:41 | přepis rozhovoru   kazuistika   kontext   násilí  


Záhada, abstrakce a narativní psychoterapie

Životní rytmus zahrnuje i vytvoření a řešení záhad. V sociálním proudu jsou záhady řešeny většinou procesem abstrakce - vymyslíme a užijeme takové lingvistické prostředky, které umožní koordinovat „komunální“ činnosti. Ačkoli jsou tyto nástroje nutné a užitečné, někdy vedou k tomu, že zapletou člověka do sociální sítě sdílených vysvětlujících fikcí. Narativní ...

| Publiations by Jay Steven Efran

by Efran, Jay Steven | 8 Apr 2014, 9:31 | narativní přístup   jazyk   návody   magie   kontext  


Všehochuť řešení: Jak moc nová a odlišná je terapie zaměřená na řešení?

Fascinace kliniků metodou zaměřenou na řešení, přístupem, který se zdá nabízet přímočarou, účinnou, snadno naučitelnou a prakticky neohrožující strategii řešení širokého okruhu problémů duševního zdraví. Tento přístup usiluje obnažit terapeutický proces až na samu jeho dřeň, usiluje obejít se bez takových zmatečných věcí jako jsou diagnosy, interpretace, případy a historie, ...

by Efran, Jay Steven ; Schenker, Mark D. | 8 Apr 2014, 8:58 | 1 review | zázračná otázka   kritická úvaha   SF   kontext  


Konstruktivismus: k čemu nám může být dobrý: Vědět, kdy stůl není pohovka

Dobré vzdělání a dobrá konatruktivistická psychoterapie mají hodně společného. Vystavují člověka rizikům. Obojí bylo stvořeno k tomu, aby podněcovalo zvídavost a obojí funguje a obojí funguje nejlépe, když je živým dobrodružstvím a ne jen akademickou zábavou.

KN104

by Efran, Jay Steven ; Lukens, Micahel, D. ; Lukens, Robert J. | 8 Apr 2014, 8:44 | 1 review | konstruktivismus   poznání   objektivita   svědomí   kontext  


Emoce a rodinný život: Perspektivy strukturního determinismu

Pohled na problematiku emocí z pozice strukturního determinismu a strukturního párování...Vyvrací představu o člověku jako nezávisle myslící bytosti. Ukazují, jak se člověk mění v závislosti na sociálním prostředí a kultuře, ve které se právě pohybuje.

by Efran, Jay Steven ; Blumberg, Marc J. | 4 Apr 2014, 11:18 | 1 review | rodinná terapie   emoce   kontext   jazyk   strukturní determinismus   svobodná vůle