Případová práce

Na setkání popisuje smutek, který ho „zavalil“. Snažím se mapovat, s čím smutek souvisí, co říká Tomášovi. Do hry vstupují další věci jako bezcennost, být nulou, chyby z minulosti. Zajímá mě, kdy tyto pocity nemají šanci vzniknout. Ujišťuji se, jak nazvat všechny tyto pocity. Opakuje, že smutkem. Chci vědět, čeho ...

by Strachoňová, Kamila | 3 May 2014, 14:17 | závislost   drogy   kazuistika   substituční léčba   externalizace   cirkulární dotazování   placená léčba   smutek  


Příběh slečny Lucie

Navrhuji reflexi naší dosavadní práce a promyšlení, zda a případně jak budeme pokračovat. Lucie mluví o svých emocích, které jsou pro ni v posledních týdnech nezvladatelné. Mluví o smutku a pláči. Dávám klientce na výběr, zda se chce s nimi naučit pracovat doma, mimo terapii, nebo zda si je potřebuje ...

by Pakostová, Petra | 1 May 2014, 16:52 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   partnerské vztahy   sebedůvěra   smutek