Subject: sebedůvěra


Závěrečná práce

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

by Vašáková, Alice | 19 Jul 2014, 9:44 | sebereflexe   poradenství pro děti   zkušený klient   psychosomatika   stres   medikace   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra   silná pětka   kazuistika  


(Ne)jsem důležitá!

Zatímco totiž klientka hledala v našich sezeních schopnost žít podle svých představ, já jsem konečně ve vztahu ke své terapeutické práci našla sebejistotu, profesionalitu, otevřenost a přirozenost. Tento případ podle mého názoru velmi dobře dokumentuje změnu od doby mých prvních „terapeutických pokusů“.

by Rychlá, Kateřina | 2 May 2014, 8:25 | kazuistika   sebedůvěra   sebereflexe   narativní přístup   zkušený klient   doprovázení   domácí násilí   dekonstrukce  


Bezpečná nejistota

O čem máme dneska mluvit? N. se rozpovídal o důležitosti chození na psychoterapii, proč se vyplatí mít vlastního terapeuta/psychologa. Tuto větu považuji za důležitou: Považuji se celkově za nejistého člověka (jistota a sebedůvěra jsou synonyma ve španělštině). Tedy můžeme toto téma pojednávat jako vzájemně se prolínající potřebu jistoty/bezpečí/sebedůvěry.

by Rodríguez, Gabriel | 2 May 2014, 8:03 | kazuistika   bezpečí   soukromá praxe   doptávání   sebedůvěra   doprovázení  


Kazuistika

Bylo potřeba důkladně si vyjasnit kontext. Potřebovala jsem si být jistá, že já i klientka rozumíme nové situaci, že se budeme setkávat v nových rolích. Zejména jsem nás vyčlenila z instituce, v rámci které jsme se setkávaly. Klientce jsem vyjasnila, že by se měla cítit pohodlně a bezpečně a že ...

by Popelková, Šárka | 1 May 2014, 17:59 | kazuistika   domov mládeže   konflikt zájmů   zkušený klient   sebedůvěra   zdravotní postižení   metafory   předpoklady   samostatnost   rámování  


Zázrak terapie

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s ...

by Pavlíčková, Magdalena | 1 May 2014, 17:02 | přepis rozhovoru   kazuistika   sociálně psychologické centrum   metafory   škálování   sebedůvěra   vina   partnerské vztahy   rámování  


Příběh slečny Lucie

Navrhuji reflexi naší dosavadní práce a promyšlení, zda a případně jak budeme pokračovat. Lucie mluví o svých emocích, které jsou pro ni v posledních týdnech nezvladatelné. Mluví o smutku a pláči. Dávám klientce na výběr, zda se chce s nimi naučit pracovat doma, mimo terapii, nebo zda si je potřebuje ...

by Pakostová, Petra | 1 May 2014, 16:52 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   partnerské vztahy   sebedůvěra   smutek  


Postpenitenciární perspektiva systemické psychoterapie

V rámci této práce bych rád představil svou systemickou práci s klientem, krátce po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Bude zde tedy hovořeno o systemickém vedení psychoterapeutických konzultací v rámci postpenitenciární péče.

by Novák, Petr | 1 May 2014, 12:01 | kazuistika   trestná činnost   vina   vězení   oceňování   sebedůvěra   adaptace  


Práce s klientem

V průběhu jedné z pedagogických porad si stěžovali na jeho „zhoršené chování“, které se projevovalo odmlouváním, vyhýbání se povinnostem, hrubším chováním k vrstevníkům. Vychovatelé vyjádřili potřebu znovu získat kontrolu nad Pavlovým chováním a tedy i udržet stabilitu a disciplínu na oddíle. Pavel sám do té doby ode mne pomoc nežádal, ...

by Malá, Kateřina | 1 May 2014, 7:09 | kazuistika   zkušený klient   konflikt zájmů   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra  


I tento příběh je pouze příběhem

Malým zázrakem je pro mě otázka po zázraku a především způsob, jakým ji dokázala používat Insoo Kim Berg. Vypadá tak jednoduchá k použití, ale skýtá řadu nástrah. Při své krátké terapeutické praxi nemohu říci, že ji často používám. Použila jsem ji několikrát, ale nikdy s dobrým pocitem využití všech možností. ...

by Macková, Jana | 1 May 2014, 6:41 | kazuistika   konflikt zájmů   soukromá praxe   samota   sebedůvěra   škálování   sebereflexe