Leitmotive systemischer Therapie: pracovní verze

Dieses Buch handelt von Entwicklungen in Theorie und Praxis der systemischen Therapie. Weitgehend überarbeitete und aktualisierte Versionen von bisher unveröffentlichten Vorträgen sowie von verstreut in Sammelbänden und Fachzeitschriften erschienenen Texten werden zu einem zusammenhängenden Band über die Grundlagen, Konzepte, Kontexte und Praxis der systemischen Therapie gebündelt.

| PŘEKLAD kap.2.1
PŘEKLAD kap. 3.3
PŘEKLAD kap. 4.2
PŘEKLAD kap. 4.3
PŘEKLAD kap. 4.4

by Ludewig, Kurt | 3 May 2016, 15:37 | teorie   systemická terapie   kazuistika  


Systemická terapie: základy klinické teorie a praxe; 2. vydání

Toto je první obsáhlé zobrazení systemické terapie. Ludewig popisuje základy systemické teorie poznání a teorie systémů, jak byly vysloveny zvláště biologem Humbertem Maturanou a sociologem Niklasem Luhmannem. Obraz člověka, který lze z tohoto přístupu odvodit, je založen na přijetí mnohotvárnosti lidských světů a na respektu k lidské autonomii. Teoretická koncepce je doplněna ...

by Ludewig, Kurt ; Strnad, Vratislav | 17 Feb 2016, 10:17 | rodinná terapie   teorie   systemická terapie   kazuistika  


Prístupy ku zisťovaniu účinnosti systemického poradenstva

Tradičný výskum efektivity sa v oblasti psychologických pomáhajúcich profesií opieral o „vedeckú“ a „objektivistickú“ metodológiu. Systemické chápanie pomoci, i poradenstva ale vychádza z filozofickej pozície subjektívneho idealizmu, najmä v podobe tzv. radikálneho konštruktivizmu. Zdá sa, že skúmanie efektívnosti a užitočnosti systemického poradenstva si hľadá svoju autenticky systemickú metódu. Článok referuje ...

by Linha, Marek | 5 May 2014, 9:30 | vyhodnocování účinnosti   zkoumání užitečnosti   systemická terapie