Narativní přístup v psychoterapii: pohled psychoterapeuta a klienta

Tématem předkládané disertační práce je narativní přístup v psychoterapii a rodinné terapii včetně tzv. narativní terapie, jejíž základy poprvé formulovali Michael White a David Epston v dnes již klasické publikaci Narrative Means to Therapeutic Ends vydané v roce 1990. Teoretická část práce je věnována současnému zájmu o narativní metaforu v ...

by Skorunka, David | 6 May 2014, 11:47 | přepis rozhovoru   terapeutické postupy   kazuistika   narativní přístup   metafory  


Aplikace systemického přístupu v psychoterapii onkologicky nemocných

Cílem psychoterapie pro onkologicky nemocné je poskytnout bezpečný prostor pro vyjádření nemocného, které zahrnuje pestrou škálu emocí, ale i konkrétních potíží a problémů. Podstatným cílem je také navrácení kompetencí nemocnému k spolurozhodování o léčbě a jeho dalším životě. Uvedené kazuistiky vycházejí z několikaletých zkušeností autorky jako psychoterapeutky pro onkologicky nemocné.

by Březinová, Jana | 5 May 2014, 7:52 | zázračná otázka   terapeutické postupy   kazuistika   nemoc  


Systemická strategická terapie: řešení případu vážných a trvalých psychických problémů v přirozeném prostředí

Nedávná studie probíhající v Anglii po dobu dvou let u sedmi set tisíc pacientů s vážnými psychickými potížemi ukazuje, že prosté zvýšení počtu poskytovatelů péče nemá vliv na počet hospitalizací a nepůsobí žádné zlepšení klinického obrazu nebo obrazu sociálního fungování (Burns, 1999). Autor z toho vyvozuje, že je třeba: „především ...

by Perron, Jean-Charles ; Charest, Jacques | 24 Apr 2014, 6:52 | cirkulární dotazování   komunikační axiomy   terapeutické taktické techniky