Několik poznámek k zacházení s „Ockhamovou břitvou“ v poradenské praxi

Příspěvek se zabývá tím, jak využívat teorie v každodenní poradenské praxi. Věnuje se tomu, jak rozpoznat užitečné teorie od neužitečných a jakým způsobem teoretizovat dostatečné ale přitom nesklouznout k planému teoretizování. Autor vychází z přístupu zaměřeného na řešení (solution-focused approach) a hájí maximální jednoduchost a úspornost, přitom zároveň upozorňuje i ...

by Zatloukal, Leoš | 15 Jul 2015, 11:37 | SF   postmoderní myšlení   Ockhamova břitva