Několik poznámek k zacházení s „Ockhamovou břitvou“ v poradenské praxi

Příspěvek se zabývá tím, jak využívat teorie v každodenní poradenské praxi. Věnuje se tomu, jak rozpoznat užitečné teorie od neužitečných a jakým způsobem teoretizovat dostatečné ale přitom nesklouznout k planému teoretizování. Autor vychází z přístupu zaměřeného na řešení (solution-focused approach) a hájí maximální jednoduchost a úspornost, přitom zároveň upozorňuje i ...

by Zatloukal, Leoš | 15 Jul 2015, 11:37 | SF   postmoderní myšlení   Ockhamova břitva  


Přístup zaměřený na řešení a koučování

Pojmenování „přístup zaměřený na řešení“ („solution-focused“) je vlastně poněkud nepřesné. Když zabrousíme do historie, vidíme, že v 70. letech minulého století se v USA zrodila zajímavá forma tzv. „krátké terapie“. Tento přístup byl založený na myšlence, že když za námi lidé přicházejí se svými problémy, měli bychom se při práci ...

by Furman, Ben ; Zatloukal, Leoš | 7 Dec 2014, 11:04


Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení

Potřeby klientů lze vnímat jako jeden z ústředních konceptů v oblasti poskytování sociálních služeb. Zjištění či přesněji „posouzení“ potřeb tvoří jádro individuálního plánování služby (Černáková, Johnová, 2002), a proto lze tuto dovednost považovat za jednu z klíčových kompetencí sociálních pracovníků a terapeutů. Posuzování potřeb má přesah i mimo rámec případové ...

by Zatloukal, Leoš ; Havlík, Miloš ; Doleček, Zdislav ; Šotola, Jaroslav | 7 Dec 2014, 9:39


Postmoderní myšlení jako možné východisko pro integraci různých terapetických přístupů

Příspěvek představuje základní cesty integrace různých psychoterapeutistických přístupů a prezentuje postmoderní myšlení - zejména (radikální) konstruktivismus a sociální konstruktivismus - jako vhodnou bázi pro integraci různých terapeutických přístupů Seznamuje nás se základními východisky postmoderního pojetí epitemologie a kazuistiky a předkládá určitá vodítka pro praxi terapeutů integrujících různé terapeutické přístupy v ...

by Zatloukal, Leoš | 7 May 2014, 9:28 | integrace   postmoderní myšlení   epistemologie  


Práce se zakázkami v psychoterapii a poradenství: systemický přístup

Příspěvek se věnuje zakázkám, tedy dohodám o spolupráci, a to v kontextu poradenské a psychoterapeutické práce s klienty. ...

KN63

by Zatloukal, Leoš | 30 Apr 2014, 8:25


Author: Zatloukal, Leoš

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. je absolventem doktorského studia sociální práce na Ostravské Univerzitě v Ostravě a studentem doktorského studia klinické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvoval komplexní 750h výcvik v systemické psychoterapii (ISZ), výcvik v hypnoterapii (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a další kurzy a výcviky pod vedením tuzemských i. ...