Subject: doptávání


Martina

Martina přišla s přáním, aby se to příští rok neopakovalo, aby byla spokojená. Během spolupráce dospěla k názoru, že nejde o to, zda se nemoc objeví či ne. Potřebuje, ale vědět, co s tím a jak to zvládnout. Cíl spolupráce jsme stanovily v poslouchání sama sebe, s vnímáním toho, kdy ...

by Dufková, Věra | 19 Jul 2014, 6:31 | medikace   psychosomatika   krizová poradna   externalizace   doptávání   pátrání po zdrojích   připojení   kazuistika  


Bezpečná nejistota

O čem máme dneska mluvit? N. se rozpovídal o důležitosti chození na psychoterapii, proč se vyplatí mít vlastního terapeuta/psychologa. Tuto větu považuji za důležitou: Považuji se celkově za nejistého člověka (jistota a sebedůvěra jsou synonyma ve španělštině). Tedy můžeme toto téma pojednávat jako vzájemně se prolínající potřebu jistoty/bezpečí/sebedůvěry.

by Rodríguez, Gabriel | 2 May 2014, 8:03 | kazuistika   bezpečí   soukromá praxe   doptávání   sebedůvěra   doprovázení  


Výcvik Umění terapie: závěrečná práce

V závěru prvního sezení shrnuji, co všechno zaznělo, parafrázuji všechna pozitiva ve vztahu se sestrou, s cílem je vyzdvihnout a ukázat, že vztah není jenom negativní. Na to Jarmila reagovala slovy :“Zní mi to, ale neumím k tomu...nic říct, nechám si to...“

by Dostálová, Gabriela | 25 Mar 2014, 15:50 | přepis rozhovoru   kazuistika   zkušený klient   soukromá praxe   sebereflexe   pátrání po zdrojích   výjimky   doptávání