Subject: ocenění

Být hodnotný pro lidi znamená víc, než se zdá. Přiznat někomu cenu je naopak vzácné.A lidi velmi přesně rozpoznají, zda si opravdu ceníme toho, co říkáme, nebo jim mažeme med okolo pusy či dokonce znevažujeme jejich vnímání tvrzením opaku..


Závěrečná práce pro psychoterapeutický výcvik

To mi nabídlo možnost zaměřit se více na výjimky, a tím se dostat k tomu, co je jinak, když vzpomínky nejsou. Klientka však na to říká, že to zatím neumí extrahovat. Spontánně opět opakuje chvíle, kdy se to objevuje a co by chtěla. To je pro mne signál, že se ...

by Zítková, Klára | 4 May 2014, 8:52 | kazuistika   psychiatrická léčebna   ztráta blízkého člověka   ocenění   škálování   výjimky   smrt a umírání  


Je to v mých rukou

Interpretace jsou věru lákavé, neboť poukazují na naši profesionální fundovanost, některé psychoterapeutické směry interpretace využívají poměrně hojně. Uvědomila jsem si ale, že přínos takových vstupů je, dle mého pozorování těchto nahrávek, nulový. Klientka buď můj názor odsouhlasí nebo k němu něco přidá, vlastně nikdy ho neodmítla. Spousta intervencí v terapii ...

by Zamastilová, Hana | 4 May 2014, 7:49 | kazuistika   medikace   zkušený klient   sebereflexe   soukromá praxe   ocenění   otázky