Subject: škálování


Závěrečná práce pro psychoterapeutický výcvik

To mi nabídlo možnost zaměřit se více na výjimky, a tím se dostat k tomu, co je jinak, když vzpomínky nejsou. Klientka však na to říká, že to zatím neumí extrahovat. Spontánně opět opakuje chvíle, kdy se to objevuje a co by chtěla. To je pro mne signál, že se ...

by Zítková, Klára | 4 May 2014, 8:52 | kazuistika   psychiatrická léčebna   ztráta blízkého člověka   ocenění   škálování   výjimky   smrt a umírání  


Komentovaná kazuistika k obhajobě

Moje závěrečná intervence na cestu byla trochu alibistická a zkoumala, jestli nejsem až příliš podporující a chápající a nechytám K do pasti závislosti. Oddechla jsem si, že má další zdroje, ale zůstala ve mě otázka, proč to tak má. Jeho objednávky zněly jinak a moje zvědavost patří možná do jiného ...

by Wichsova, Jana | 3 May 2014, 19:04 | kazuistika   krizové centrum   přepis rozhovoru   škálování   soukromá praxe  


Individuální terapie slečny Nicol

Pak jsem shrnovala toto sezení a vyvstaly dvě věci : zda se věnovat tomu, co bude venku a jak to chce zvládat. Slyšela jsem od Nicol různé obavy a pak ještě pocit ,,nepřipravenosti“ , tak jestli se máme věnovat tomu. Toto jsem vzala takzvaně do svých rukou, protože jsem měla ...

by Vobořilová, Lucie | 3 May 2014, 18:03 | přepis rozhovoru   závislost   drogy   kazuistika   krizové centrum   škálování  


Závěrečná práce

Klient dále mluví o tom, že když pije, má díky tomu dva, tři dny jenom pro sebe. Na začátku alkoholové epizody je mu dobře, nespěchá nikam, odhazuje přehnanou sebekontrolu. Obvykle se snaží chovat tak, jak si myslí, že by se chovat měl. Sklenice alkoholu mu otevírá „dveře ven“, je to ...

by Vítek, Ivo | 3 May 2014, 17:38 | závislost   alkohol   kazuistika   oblastní charita   přepis rozhovoru   škálování  


Závěrečná práce

Klientka přišla do poradny na doporučení z psychiatrie ihned po svém propuštění. Důvodem hospitalizace byl pokus o sebevraždu, kterou reagovala na vztahové problémy. Setkaly jsme se pětkrát v časovém rozmezí 4 měsíců. Klientka si stanovila, na čem by chtěla pracovat a změny, kterých dosahovala, postupně popisovala. Ne ve všem se ...

by Štréblová, Lenka | 3 May 2014, 14:37 | kazuistika   poradna pro mezilidské vztahy   pokus o sebevraždu   oceňování   pražský výtah   škálování   SF  


Vše důležité už umím

Když jsem se ptal pana Milana, zaměřil jsem se na jeho výraz tváře. Snažil jsem se co nejlépe formulovat cíl společného setkávání. Nejdříve jsem mu položil otázku, co by mělo být cílem, ke kterému bychom měli společně směřovat. Když jsem viděl v jeho tváři bezradnost, zeptal jsem se jinak a ...

by Slabý, Martin | 3 May 2014, 12:33 | kazuistika   psychiatrická léčebna   SF   škálování   domácí úkoly   otázka na zázrak   selhání  


Závěrečná práce k obhajobám psychoterapeutického výcviku

Na pravidelných psychoterapeutických konzultacích jsme sledovali, co začíná „vylézat zpod drog.“ Takto „vylézaly“ i fyzické nemoci, které se teď objevily a byly po celou dobu „schované“ pod drogami. Začaly se mu zdát sny týkající se zejména úzkosti ze zhoršujícího se zdraví (padání zubů) a vztahu s otcem (ve snu se ...

by Šejnoha, Michal | 2 May 2014, 13:17 | závislost   drogy   substituční léčba   kazuistika   psychoterapeutické středisko   kutání   zkušený klient   škálování   cirkulární dotazování  


Obhajoba – Závěrečná práce

Chci vědět, jak se stalo, že se rozhodla vyhledat tento způsob řešení situace – psychoterapii. Na to Veronika popisuje situaci, kdy byla sama doma s dětmi, objímala polštář, jedno dítě plakalo v postýlce, druhé po ní běhalo a ona si říkala, že teď už chce umřít. V tu chvíli nebyl ...

by Procházková, Jana | 1 May 2014, 18:36 | kazuistika   soukromá praxe   partnerské vztahy   škálování   formulování zakázky  


Zázrak terapie

V druhé konzultaci klientka popisuje, že to, aby mohla být nad věcí, již nemá podobu zasunutého šuplete, ale užívá metaforu balónku na niti, který má přivázaný na ruce. Mluví o tom, že si svůj problém nechce nechat u sebe zasunutý, ale chce ho dostat od sebe pryč. Klientka odchází s ...

by Pavlíčková, Magdalena | 1 May 2014, 17:02 | přepis rozhovoru   kazuistika   sociálně psychologické centrum   metafory   škálování   sebedůvěra   vina   partnerské vztahy   rámování