Subject: potvrzování


Závěrečná obhajovací práce

Dva hlavní aspekty, na které jsem kladla důraz v dialogu s klientkou, jsou potvrzování a otevírání. Potvrzování do té míry, do jaké to klientka potřebovala, aby došlo k navázání důvěry ve vzájemném dialogu. A zároveň, abych já jako terapeutka vnášela nové, neočekávané a podněcující, tak aby došlo k destabilizaci, „rozpuštění“ ...

by Štěpánková, Hana | 3 May 2014, 14:05 | kazuistika   narativní přístup   soukromá praxe   stres   potvrzování  


Pár dílů skládačky

Hanka prošla hospitalizacemi v nemocnicích, léčebnách, individuálními terapiemi, skupinovými terapiemi, terapeutickými stacionáři apod. Některé „profesionální pomoci“ zpětně oceňovala, jiné zážitky pro ni byly spíše traumatizující. Brala různá množství léků, dostala různé diagnózy (i když se přiznám, že nevím přesně jaké, nikdy jsem po tom moc nepátrala), sama nejvíce mluvila o ...

by Šlégrová, Jana | 3 May 2014, 13:18 | kazuistika   soukromá praxe   zkušený klient   medikace   formulování zakázky   potvrzování   dekonstrukce