Subject: stres


Struktura (racionalita) versus rebel (emoce)

Průběžně jsem také s respektem pozorovala, co dokáže vhodně volené ocenění za divy.

by Macek, Martina | 3 Sep 2014, 8:24 | kazuistika   SF   deprese   soukromá praxe   sebereflexe   stres   oceňování  


Neusnout na vavřínech

Práce s panem Robertem byla náročná v tom, že jsem si musela uvědomit, jak přijít ke slovu, aby to nebylo příliš rázné. Nenechat se zaplavit příběhy, které spolu zdánlivě souvisí. Zužovat téma hovoru a pokoušet se ho vracet, když utíkal k jiným tématům. Ujasnit si, které z témat je opravdu ...

by Hrbáčková Vlasatá, Tamara | 19 Jul 2014, 11:28 | soukromá praxe   pátrání po zdrojích   mnohomluvný klient   stres   sebereflexe   kazuistika  


Závěrečná práce

Dojednáváme si náplň poslední konzultace‐paní Iveta si přeje zrekapitulovat, co vše si v terapii objevila‐stále má pocit, že na ničem vlastně vědomě nepracuje, nemusí o tom přemýšlet, věci „se mění“. Proto by ráda pojmenovala své objevy v terapii, aby pro ni byly dostupnější, kdyby je potřebovala v budoucnu využít.

by Vašáková, Alice | 19 Jul 2014, 9:44 | sebereflexe   poradenství pro děti   zkušený klient   psychosomatika   stres   medikace   výjimky   pátrání po zdrojích   sebedůvěra   silná pětka   kazuistika  


Závěrečná obhajovací práce

Dva hlavní aspekty, na které jsem kladla důraz v dialogu s klientkou, jsou potvrzování a otevírání. Potvrzování do té míry, do jaké to klientka potřebovala, aby došlo k navázání důvěry ve vzájemném dialogu. A zároveň, abych já jako terapeutka vnášela nové, neočekávané a podněcující, tak aby došlo k destabilizaci, „rozpuštění“ ...

by Štěpánková, Hana | 3 May 2014, 14:05 | kazuistika   narativní přístup   soukromá praxe   stres   potvrzování  


Závěrečná práce

Zadávám úkol, že by se pan A. mohl zeptat své rodiny, vyžádat si od ní zpětnou vazbu na sebe, zda opravdu rodina vidí změny a jaké. Pan A. souhlasí. A zmiňuje se smíchem, že je na to zvědavý. Dále navrhuji, že by mohl zkusit sledovat a zapisovat si, co se ...

by Šilerová, Lenka | 2 May 2014, 13:55 | přepis rozhovoru   kazuistika   soukromá praxe   přepis rozhovoru   stres   oceňování   kutání  


Umenie pomahať

Viac ako kedykoľek predtým som si uvedomila, že klientova kompetentnosť je aj o tom, že si vie zhodnotiť natoľko svoju situáciu, pri ktorej dospeje k poznaniu, že niečo nevie, že nie je schopný, že dospel na koniec svojich schopností či možností, a preto vyhľadáva pomoc.

by Petrášová, Renata | 1 May 2014, 17:45 | kazuistika   soukromá praxe   stres   strach   reflektování   výjimky   stěžovatel   nemoc   doprovázení  


Kazuistika případu

Případ je podle mého úsudku zajímavým podnětem pro mnohé profesionály, kteří do poskytování systemických pomáhajících služeb vstupují s ambicí působit užitečně jak ve firemních, tak osobních kontextech pomáhajících profesí.

by Kallista, Petr | 30 Apr 2014, 7:10 | pracovní stres   kazuistika   soukromá praxe   formulování zakázky   pátrání po zdrojích   SF   domácí úkoly   otázka na zázrak  


Psychoterapeutická konzultace s paní Hankou

Domnívám se, že terapie byla vedena postupem sedmi kroků v „narativním“ způsobu a směřovala k vytyčenému cíli. Bylo použito průběžné oceňování, přesvědčování logikou a návody, které si klientka většinou sama v sobě hledala.

by Bryks, Antonín | 24 Mar 2014, 17:13 | přepis rozhovoru   zkoušky   kazuistika   stres   psychosomatika   SF   externalizace   oceňování   psychiatrická ambulance