Subject: sebepoznání


Sebeuvědomění a systemická terapie

Teorie o duševním obsahu, o jazyku, o prostředí...atd. se za poslední čtvrt století velmi posunuly nejen do oblasti (rodinné) terapie, ale zároveň i do oblasti celé psychologie. Docházíme k závěrům, že samotná subjektivita, která se na konstrukci reality podílí, prochází také různým vývojem a přeměnou. S tím přímo souvisí i ...

by Carreras, Alberto | 2 Apr 2014, 12:56 | reflektování     integrativní pokus   sebevědomí   sebepoznání  


Závěrečná práce: kazuistiky

V průběhu jsem vnímala, že je Jana nastavená na změnu. Nepomáhá vnímat matku jako oběť, to přináší lítost, vinu a zbavuje Janu sil. Janino okolí vnímá její matku jako nemocnou, od které se má Jana oddělit, přesto k tomu ještě nedošlo. Zbývá vztek, je silný, může přinést změnu. Vztek je ...

by Brachová, Hana | 24 Mar 2014, 13:11 | přepis rozhovoru   sebepoznání   kazuistika   praxe k výcviku   mluvení a naslouchání